Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Tussilago

Telefonnummer: 0223 - 442 94

Tussilago är en avdelning med barn 1 - 3 år och här börjar nyfikenhet och äventyret för det livslånga lärandet.

Vi arbetar utifrån läroplanen, barnens trygghet, intresse och deras behov.

På tussilago arbetar vi just nu i mindre grupper. Där får barnen möjlighet att lära av varandra, uttrycka sina åsikter och vi får en större inblick i deras utveckling. Just nu har vi undervisning i 3 olika ämnen. Men dessa ämnen kan komma att ändras beroende på barngruppen och deras behov och intressen.

Tussilagos grundschema:

Måndag: Blåsippan och Tussilago planerar eftermiddag eller förmiddag.
Barnen leker ute/inne med respektive avdelning som inte planerar.

Tisdag: Grupper

Onsdag: Grupper

Torsdag: Grupper

Fredag: Fri lek