Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Björkstas fem avdelningar.

Avdelning/personal

Gullvivan 0223 - 444 54

1 förskollärare, 2 barnskötare

Tussilago 0223 - 442 94

3 barnskötare

Barret 0223 - 445 63

2 förskollärare, 1 barnskötare

Blåsippan 0223 - 442 93

1 förskollärare, 2 barnskötare