Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Grönmåla

Grönmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn 1-3 år. Här får barnen grunden till sin identitet och sitt självständighetstänkande, som sedan fortsätter att utvecklas under hela förskoletiden. Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla genom att bekräfta dem i den de är och vad de kan.

Om Grönmåla

Trygghet genom projekt

Vi arbetar mycket med att barnen ska känna sig trygga här hos oss. Vi känner att dom börjat bli det och vi har börjat med ett litet projekt med ett träd med handavtryck ute i hallen. Färgen på handavtrycken kommer att ändras beroende på årstid.

Tecken som stöd

Vi har börjat använda tecken som stöd. Till en början använder vi tecken vid måltider och när vi sjunger. Vi har barn som pratar många olika språk och då kan tacken göra det lättare för barnen att förstå oss och de kan även göra så att vi förstår dem. När vi använder tecken talar vi även långsammare och barnen får möjlighet att både se och höra ordet.

Kontakt

0223-445 16