Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Vitmåla

Vitmåla är en avdelning för barn som är 5-år, avdelningen tillhör Förskolan Humlan men är placerad i egna lokaler på Norbergsvägen 22. Vitmåla har ett läge nära till parker, bibliotek och skogen.

Om Vitmåla

Språk/TAKK

Vi använder en metod som heter ”Före Bornholmnsmodellen”, då vi lär oss nya ramsor, sånger och läser en bok. Vi tar även hjälp av våra modersmålsstödjare för att läsa/förklara boken, sången eller ramsan, vilket ökar förståelsen och ordförrådet.
Varannan vecka är det en ny ramsa, sång och så vidare.
Ett annat material som vi använder oss av är Språkpåsar som är framarbetade av logopeder. Vi använder även TAKK-tecken som stöd för att förstärka språket.

Motorik

En gång i veckan går vi på utflykt till skogen, aktivitetsplanen eller annan plats.
Det är viktigt att aktivera kroppen för att må bra och det är även språkutvecklande då forskning visar på att fysisk aktivitet gynnar de sensmotoriska funktionerna samt hjärnan. Finmotorik övas genom pärlplattor, pyssel, sy, skriva och rita.

IT

Vi introducerar IT genom att använda oss av lärplattor, microägg och Blur-Bots.
Vi undersöker tillsammans i ett pedagogiskt syfte och barnen får öva på att programmera, söka information och problemlösning.

NTA

I Naturvetenskap och teknik för alla får barnen undersöka och experimentera genom våra NTA-lådor: Vatten, Luft och Ljus.

Matematik

Vi övar matematik dagligen då vi går igenom dag, datum och månad samt räknar hur många vi är, barnen får möta räkneord på olika språk genom våra modersmålsstödjare och genom att delge varandra. Vi använder oss av olika material för att öva storlek, antal, mängd, form och sortera.

Grön Flagg

Varje höst startar vi en ny ”resa” i Grön Flagg då vi skickar in en handlingsplan över vilket tema vi valt att arbeta med och hur vi ska arbeta med det och hållbar framtid. Varje VT anmäler vi oss till ”Skräpplockarveckan” då vi plockar skräp i vårt närområde, pratar om skräp och varför vi inte får kasta skräp i naturen.

Planeringsdagar 2021/2022

Vitmåla har Planeringsdagar 6 september, 22 november 2021
10 januari och 20 maj 2022

Kontakt

0223-443 51