Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Jouravdelning

Morgonjour och kvällsjour innebär att alla avdelningar är tillsammans på samma avdelning under vissa tider.

Avdelning för jourer

Morgonjouren är på Grönmåla 6.15-7.30

Kvällsjouren är på Grönmåla 15.45-18.30