Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Humlans fem avdelningar.

Avdelning/Personal

Grönmåla 1 - 3 år

3 barnskötare
1 extratjänst

Gulmåla 1 - 3 år

2 förskollärare och 1 barnskötare
1 extratjänst

Blåmåla 3 - 5 år

2 förskollärare, 1 barnskötare och 1 extratjänst

Rödmåla 3 -5 år

1 förskollärare, 1 fritidspedagog och 1 barnskötare och en extratjänst

Vitmåla 5 år

1 förskollärare och 3 barnskötare