Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Kortsidan av Prästkragens byggnad. Buskar och staket till vänster. Vit tegelvägg med fönster till höger. Gräsmatta emellan. Längre bort i bilden ser man en gungställning och en mindre rutchkana.

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Prästkragens fyra avdelningar.

Avdelningar/personal

Ekorren 1 - 3 år

På Ekorren arbetar två förskollärare och en barnskötare

Myran 1 - 3 år

På Myran arbetar en förskollärare och två barnskötare

Björnen 3 - 5 år

På Björnen arbetar två förskollärare och en barnskötare

Räven 3 - 5 år

På Räven arbetar två förskollärare och två barnskötare

Norrbyområdets pooltjänster

I norrbyområdet finns en pooltjänst