Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Hajen

Hajen är en förskoleavdelning på Rosen för barn 3-5 år.

Om Hajen

Vi tar med oss ute in och inne ut

  • Vi har mycket material från naturen som barnen skapar med inne.
  • Vi tar ut pennor, papper, lego och annat byggmaterial som annars är "innesaker".

Vi bygger vår verksamhet på barnens intressen och tänker utifrån Lyssnadets pedagogik.

Ett citat som passar oss och vår verksamhet: "Vi bygger planet medans vi flyger".

Utemiljön är en ständig aktuell kunskapskälla som bär på ett rikt material och ger upplevelser för alla sinnen.

Hajens grundvecka

Måndag: Grupper ute/inne förmiddag
Planering eftermiddag samarbeta med avdelning Grodan

Tisdag: Grupper ute/inne förmiddag
Planering eftermiddag samarbet med avdelning Grodan

Onsdag: Naturen

Torsdag: Grupper ute/inne förmiddag

Fredag: Vi sammanfattar veckan och arbetar med det vi ser att vi har behov av

Vila/avslappning innan maten varje dag

Kontakt

0223-440 32

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: avdelninghajen