Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skogsgläntans byggnad. Modern vitputsad fasad med inslag av trä. Längst fram i bilden finns en stor bilrondell.

Avdelning Solstrålen

Solstrålen är en förskoleavdelning på Skogsgläntan för barn 1-3 år.

Om Solstrålen

På Solstrålen arbetar vi just nu kring boken Alla får åka med. I detta projekt väver vi in alla delar ur läroplanen och jobbar bland annar med skapande, språket, matematik, musik och rörelse.

Vi arbetar mycket med det sociala samspelet både i den fria leken och i planerade aktiviteter för att alla ska få känna sig trygga på förskolan. Barnen får träna på att bli självständiga samt fungera enskilt och i grupp.

Vi har utvistelse varje dag och går till skogen en dag i veckan.

Kontakt

0223 - 441 63
Köket 0223 - 443 48