Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skogsgläntans byggnad. Modern vitputsad fasad med inslag av trä. Längst fram i bilden finns en stor bilrondell.

Personal

Här hittar du information om personalen på förskolan Skogsgläntans fyra avdelningar.

Avdelning/personal

Solstrålen 1 - 3 år

1 fritidspedagog, 1 förskollärare, 1 barnskötare

Ögonstenen 1 - 3 år

1 förskollärare, 2 barnskötare

Virvelvinden 3 - 5 år

1 förskollärare, 2 barnskötare

Regndroppen 3 - 5 år

1 förskollärare, 2 barnskötare