Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Östangården

Östangården är en förskoleavdelning på Ugglan för barn 3-5 år.

Om Östangården

På Östangården arbetar 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Vi arbetar på ett medvetet sätt för att alla barn ska ha en god självkänsla och vara positiva till att leka/lära. Vårt mål är självständiga, nyfikna och trygga barn.

Vi strävar och arbetar efter att få en bra och fungerande barngrupp och tycker det är viktigt att barnen får inflytande i verksamheten. Barnens intressen ligger till grund för vårt tematiska arbetssätt.

Vi strävar efter daglig utevistelse och planerar ofta utflykter i vår närmiljö och till skogen som vi har runt hörnet. Barnen delas ofta in i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att synas och höras bättre och få möjlighet att leka i lugn och ro.

Personalen på Sör- och Östangården roterar mellan två avdelningar. Tre år arbetar man på Sörgården (1–3 år) och därefter följer man med barnen till Östangården (3–5 år), när dessa barn slutar börjar man på Sörgården igen.

En vecka på Östangården

6.15-7.30 Morgonjour på Mellangården

7.30 Går vi över till Östangården – fri lek fram till frukost

8.00-8.30 Frukost

8.30-9.15 Fri lek

Ca 9.15 Närvarosamling med frukt

9.30-11 Olika aktiviteter. Gruppaktivitet 10-11. Tisdagar och onsdagar har vi temaarbeten.

Ca 11 Samling – olika aktiviteter

11.30-12 Lunch

Ca 12 Sagostund/avslappning i mindre grupper

12.30-14 Inne/utelek

14.30-15 Mellanmål

från 15 och framåt - Fri lek

16.30 går vi över till kvällsjouren.

5-årsklubben

Ugglans 5-åringar träffas torsdagar och har gemensamma aktiviteter. Just nu arbetar vi med Bornholmsmodellen och är ute så mycket som möjligt.

3-4 åringarna

Samtidigt som 5-årsklubben träffas så har Östangårdens 3-4 åringar och Sörgårdens 3 åringar en egen grupp som barnen har fått bestämma namn på. Vi träffas torsdagar. Vi kommer bland annat att ha NTA, rörelselek, utflykter, utomhuslek och arbeta med olika teman. Tillsammans med barnen styr vi valet av aktiviteter.

Aktuella aktiviteter på Östangården

 Just nu lär vi känna varandra och har ett kompistema. Vi har veckans bokstav samt veckans tecken.

Kontakt

0223-443 04

Social medier

Vi har Instagram, kolla oss gärna där, Ugglan_ostangarden