Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Grundsärskola/Olsboskolan

Olsboskolan är Fagersta kommuns grundsärskola. Grundsärskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontakt
Grundsärskola för årskurs ett till nio samt gymnasiesärskola.
Norrbyvägen 12, 737 41 Fagersta

Rektor: Lisa Rudolfsson, 0223-443 53
Skoladministratör: Eva Netterdag, 0223-441 67
Kontaktpolitiker: Ahmad Aibo (C), Simon Strandberg (SD)

Skolan är också öppen för barn som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Skolan består av grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola för elever som tidigare gått på träningsskolan. Skolan är inrymd i flera lokaler; träningsskolan samt gymnasiesärskolan finns på Norrbyvägen 12.

Grundsär årskurs ett till sex på Per Olsskolan uppdelade i tre klasser, en låg- och två mellanstadieklasser. Grundsär årskurs sex till nio finns på Risbroskolan.

Intyg utfärdas efter avslutad studiegång. På begäran av vårdnadshavare kan intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Elever på grundsär får betyg från år 6 om vårdnadshavare och eleven själv begär det. Samtliga elever som väljer att inte få betyg får ett skriftligt omdöme per läsår.

Kontakt

lisa.rudolfsson@edu.fagersta.se

eva.netterdag@fagersta.se