Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Alternativ kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är kommunikation som ersätter eller kompletterar när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra.

En viktig del av skolans arbete är att erbjuda möjlighet till information och kommunikation utifrån varje persons unika behov.

Det finns olika slags AKK-redskap och sätt för att kommunicera

  • Konkreta föremål
  • Foton
  • Bilder/symboler
  • Tecken som stöd till tal