Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Elevinflytande

Vi arbetar för att eleverna ska ha inflytande och ta ansvar för det egna skolarbetet och skolmiljön. Det är ett naturligt inslag i skolans vardag.

Vi har fungerade klass- och elevråd där mötesteknik övas, ett forum där eleverna utvecklar sina kunskaper om demokratins principer och utvecklar sina förmågor att arbeta i demokratiska former.

Klassråd genomförs regelbundet i de olika klasserna där frågorna lyfts till elevrådet som  träffas två gånger per termin.