Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Likabehandlingsplan

Vi har skapat den här planen för att visa dig som elev din rätt till en trygg studiemiljö samt vilka värderingar som genomsyrar vår skola. På flera ställen finns exempel på vad vi menar för att du ska kunna jämföra med dina egna upplevelser. Vårt mål är att du ska bli sedd och respekterad genom din skoltid oavsett vem du är. Detta innebär också att du förväntas se och respektera andra, både elever och personal, under den tiden du går hos oss.

Om du någon gång blir utsatt för kränkande behandling eller våld, vill vi att du omedelbart kontaktar någon personal på skolan som du känner förtroende för. Detta gäller även om du känner någon som blir utsatt, om du blir utsatt på vägen till/från skolan, eller om du blir utsatt online.

Det här är bara en del av texten från Brinellskolans likabehandlingsplan. Läs hela i dokumentet nedan.

Likabehandlingsplan Brinellskolan Pdf, 460.4 kB.