Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

NPS gymnasiesärskola

Kunskap, social gemenskap och personlig utveckling i fokus.

Utformning

NPS, Nationella program särsskolan, är fyraårig och innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi ger dig en utbildning där kunskap, social gemenskap och personlig utveckling står i fokus!

Mål
Målet med studierna är att du förbereds för arbetsmarknadens fortsatta studier, men även att du får en god grund för personlig utveckling samt verktyg för att aktivt deltagande i samhällslivet.

Omvärldskunskap
Stor vikt läggs vid omvärldskunskap. Du får arbeta med nyheter och värderingsfrågor sedda ur lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Du får träna din förmåga att förstå, värdera och ta ett personligt ställningstagande i olika frågor i samhället.

Nationella program

De nationella programmet vi erbjuder är:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Samhälle, natur och språk

Undervisning
Vi bedriver undervisning som genom en god personaltäthet kan individanpassas utifrån ditt behov. Genom arbete i mindre grupper får du möjligheten att utvecklas mer i ditt lärande. I undervisningen har du tillgång till personlig dator och iPad.

Lokaler
Gymnasiesärskolan har egna personligt inredda hemklassrum. Du kan känna dig trygg och kommer att trivas i en skolmiljö du själv kan påverka genom elevrådet.

Samarbete
Vi värdesätter ett nära samarbete med hemmen och är måna om att föra en öppen dialog med dina vårdnadshavare. Vidare samverkar vi under ditt fjärde år med Arbetsförmedlingen, Försökringskassan och Habiliteringen för att förbereda övergången till arbetsmarknaden eller fortsatta studier.