Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Tjej vid robot

Teknikcollege Bergslagen

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningssamordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer.

Teknikcollege Bergslagen omfattar utbildningar vid Brinellskolan i Fagersta. Inom Teknikcollege arbetar således företag och skola tillsammans för att utbildning, praktik och erfarenhetsutbyte ska leda till rätt anställningsbara elever alternativt en god grundutbildning för fortsatta studier. Samarbetet mellan skolorna följs upp av ett regionalt utbildningsråd där representanter för företag, högskola och gymnasieskola regelbundet möts.

Teknikcollege är en satsning för att skapa rätt personal och yrkesbaserad utbildning av hög kvalitet.

Följande program inom Brinellskolan är Teknikcollege-certifierade

  • Teknikprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Våra samarbetspartners

  • Seco Tools
  • Epiroc
  • Sandbergs Maskin
  • Outokumpu
  • Systemair
  • Fårbo Mekaniska

Kontakt

Lars Lindh, process- och utvecklingsledare Teknikcollege Bergslagen.

0223-443 54