SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Bredband

Vår mål är att göra Fagersta till en attraktiv kommun där invånare, företag och besökare har tillgång till stabilt och snabbt bredband i någon form. Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en rad olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet.

Stöd för utveckling av bredband på landsbygden

Regeringen har satsat 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet år 2014-2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Bredbandet gör det möjligt för oss som bor på landsbygde att vara en del av det digitala samhället.

Av de totala 3,25 miljarder kronorna kommer 2,54 procent att tilldelas Västmanlands län vilket blir 81 280 000 kronor under en femårsperiod. Statens anslag av projektmedel delas ut av Jordbruksverket. Se mer information under länken "Bredbandsregler Jordbruksverket" längst ner.

Regeringen tillsätter utredning

Regeringen beslutade den 21 augusti att utreda möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. En ökad samordning har potential att bland annat leda till positiva effekter vad gäller bredbandsutbyggnad i hela landet.

Mätning av täckning gjord

Inom ramen av det länsövergripande projektet "Tillgänglighet till Hållbar IT" har mätning av täckning för mobilt bredband gjorts i kommunen.

Senast ändrad: 2020-03-31

Scrolla upp