SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Brottsförebyggande arbete

Fagersta kommun strävar efter att i alla led arbeta kunskapsbaserat och i samverkan. Ett långsiktigt och metodiskt arbetssätt är grundläggande för ett fruktsamt brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Tillsammans med kommunen har vi tagit fram ett samverkansavtal och undertecknat ett medborgarlöfte som uppdateras var tredje månad. Detta är vi först i Sverige med. Polisen informerar kontinuerligt på kommunens hemsida som ett resultat av denna samverkan. En plan för systematiskt brottsförebyggande trygghetsfrämjande arbete är framtagen och beslutad av politiken. Kommunens lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) arbetar med lägesbilder och orsaksanalyser med stöd av Länstyrelsen. Kommunens EST-grupp jobbar på uppdrag av lokala BRÅ med att ta fram lägesbilder över kommunen. Mer info finns under respektive flik

sidlänk

Polisen informerar

Polisen informerar” är ett nytt och gemensamt försök att undvika otrygghetsskapande genom att istället publicera saklig och trovärdig information om aktuella och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Brottsförebyggande råd (BRÅ)

Fagersta kommuns Lokala brottsförebyggande råd samordnar det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen)

EST-gruppen är en grupp med representation från Fagersta kommun, polis, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands utbildningsförbund där deltagarna är operativt verksamma och fångar upp olika typer av händelser och aktiviteter som sker.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Medborgarlöfte

Genom att underteckna ett medborgarlöfte har polis och kommun kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Fagersta kommun.

Läs mer
Läs mer
sidlänk

Plan för brottsförebyggande trygghetsfrämjande arbete

Fagersta kommun arbetar kunskapsbaserat i samverkan för att på bästa möjliga sätt motverka brott och skapa trygghet.

Läs mer
Läs mer
Scrolla upp