SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Polisen informerar

2019-08-23

Samverkan kring lägesbilder

Vid en sammanfattning av det första halvåret framgår att brottsutveckligen i Fagersta ligger på nästan exakt samma antal ärenden som året innan. 528 ärenden 2018 och 535 ärenden 2019. Vissa brott har gått ner, som trafikbrott, bedrägeribrott och tillgrepp i butik. Dock är det marginellt. Det brott som minskat mest i antal är övriga tillgreppsbrott (stöld, snatteri), som minskat med 14 ärenden.

De brott som har ökat mest är våldsbrott, jämfört med året innan, det vill säga 29 ärenden. Från 60 ärenden första halvåret 2018 till 89 ärenden samma tid år 2019. När man går in och tittar specifikt i varje ärende ser man att i de allra flesta fall finns någon form av relation eller bekantskap mellan parterna eller att det handlar om konflikter och personer som har något otalt med varandra. Enbart i ett fåtal ärenden är gärningsmannen helt okänd. Det är alltså ovanligt att det drabbar tredje person, någon som utsätts för våld helt slumpmässigt. I flera ärenden förekommer också samma personer och där handlar det om bråk, osämja eller hämnd av något slag.

För att jämföra bakåt i tiden så hade vi fler våldsbrott både 2017, 2016 och 2015, där 2016 toppade med 121 ärenden och 150 brott. Även narkotikabrotten ligger på en lägre nivå idag än vad den gjorde 2016, då vi hade 82 brott mot dagens 52.

Statistik säger såklart inte hela sanningen. När polisen har gott om resurser och kan lägga krut på vissa brottsfenomen går naturligtvis statistiken upp och man kan tolka det som att läget börjar bli oroande. Kanske är det så att man bara börjar närma sig den verkliga brottsligheten. Vissa brott beror mycket på den polisiära närvaron. Den ökade närvaron kan också skapa en större tillgänglighet och därmed en större anmälningsbenägenhet. Ibland beror en kraftig ökning på kriminella individer som är aktiva och tvärtom, när personerna avtjänar sitt straff.

Det är alltså viktigt att inse att statistiken inte alltid ger stöd för en förhöjd problematik.

Man ska komma ihåg att vi hela tiden pratar om anmälda brott. Polisen räknar alltid med en viss procent av mörkertal, men det är också väldigt svårt att uppskatta. Det är otroligt viktigt att man anmäler om man utsätts för brott. Om polisen inte vet att det finns ett brottsfenomen som uppstått, kan vi inte heller göra något åt det. Därför är det farligt i ett samhälle där människor känner uppgivenhet eller resignation och inte tycker att det är värt att anmäla. Det leder till att polisen kanske tar felaktiga slutsatser om brottsfrekvenser och gör fel prioriteringar och inte heller lägger rätt resurser på fenomen som uppstår.

Polisen är mycket angelägen om att jobba och fokusera mot rätt saker. Eftersom vi har begränsade resurser gäller det att vara klok och använda dem på rätt sätt och vi prioriterar hårt. Det nya arbetssättet leder dock till att vi får resultat då alla strävar åt samma håll. Polisens absoluta ambition är att alltid arbeta efter aktuella lägesbilder och samarbetar regelbundet med kommunen för att få en sådan rätt lägesbild som möjligt. Även medborgarnas bild är viktig, som fås genom medborgardialoger, både formella och informella sådana och genom tips och underrättelseinformation.

Vi hoppas på fortsatt bra samverkan med medborgare och företrädare för Fagersta kommun och att vi tillsammans kan verka för Fagersta bästa. Polisen behöver hjälp för att bekämpa kriminalitet och skapa trygghet i samhället.

Vi avslutar med att önska er alla en fortsatt fin sensommar/höst!

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Senast ändrad: 2019-09-02

Scrolla upp