SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Polisen informerar

2020-08-18 Rep över kyrkbron

En sak som oroar starkt nu är att någon eller några personer återigen har spänt ett rep över kyrkbron, vilket fick till följd av att en pojke kom cyklande över bron tillsammans med sina kamrater, och körde in i repet som var i halshöjd. Pojken flög av cykeln och landade rakt bakåt på huvudet och cykelhjälmen blev ordentligt trasig. Detta hände söndagen den 16 augusti cirka klockan 14.00.

För några år sedan hade någon spänt en vajer över bron, med en svår olycka till följd. En cyklist som cyklade rakt in i vajern och skadade sig ordentligt.

Detta är direkt livsfarligt och polisen manar nu till försiktighet när man cyklar över bron. Är det någon som har upplysningar, med anledning av detta, hör av er till polisen.

2020-08-18

Det är lite för tidigt att summera sommaren än, vi har bara hunnit in i halva augusti och solen skiner och det är fortfarande högsommarkänsla i luften. Polisen har haft en hektisk sommar och bland annat jobbat stenhårt med trafiken.

I snitt har patrullerna gjort nästan sex kontroller per dygn och vi känner att det fortfarande finns ett stort behov av att fortsätta arbetet med hastighet, alkohol och droger i trafiken. Därför kommer vi att fortsätta på samma linje i kommande medborgarlöfte under hösten, då vi sett att det gett goda resultat. Ett stort antal ordningsböter har skrivits och en hel del körkort har omhändertagits. I flera fall är det också en ingång för polisen att gå vidare med andra saker, som efterlysta personer, brott mot knivlagen, narkotikabeslag, husrannsakningar med mera.

2020-06-18

Polisen arbetar efter den Operativa Inriktningen och det innebär att vi varannan till var tredje vecka samlar in aktuella lägesbilder från kommunpoliserna, områdespoliserna, gruppchefer och underrättelsesamordnare. Därefter beslutas vad som är mest prioriterat att jobba med de kommande veckorna och all övrig tid, när patrullerna inte är upptagna med jobb, så arbetas det efter den Operativa Inriktningen.

Under dagtid är det för tillfället fotpatrull och trafikkontroll varje pass som prioriteras. Dessutom prioriteras ordningshållning i centrummiljö, i syfte att i tidigt skede stävja ordningsstörningar ( genom att till exempel förverka alkohol och använda sig av tvångsmedel enligt polislagen). Målet är att medborgarna i kommunen ska känna sig trygga att vistas i våra centrummiljöer. Resultaten av inriktningen följs sedan upp och återrapporteras samt återkopplas till personalen.

På natten är det också trafikkontroller som gäller nu för stunden och förmodligen resten av sommaren, med inriktning mot stöldrelaterad brottslighet. Polisen har också utpekade trygghetsrundor som de åker varje pass.

Terrängkörning på barmark

För övrigt just nu känner vi på polisen en stor oro för unga crossåkare som kör på stigar och grusvägar runt om Fagersta, till exempel på Linjan. Enligt uppgift körs det mycket fort, ibland uppskattningsvis över 100 km/h. Polisen är mycket orolig för att det kan komma att hända en olycka och manar till stor försiktighet. Det gäller att tänka sig för noggrant och kontrollera vart det är tillåtet att köra, det är varje förare skyldig att göra. Grundregeln är att det är förbjudet att köra i skogen. Det beror på att natur och mark måste värnas för att inte miljön ska bli förstörd. Crosskörning leder ofta till skador på mark och växter som skapas fort, men som läker väldigt långsamt. Stigar och grusvägar blir också förstörda, både av crossåkare och av de som kör fyrhjulingar. Det är också mycket farligt att köra i skogen. Generellt är det förbud mot terrängköring på barmark, det är istället tillståndsgivna motorbanor som gäller. Även som markägare säger lagstiftningen att det är förbjudet med terrängköring på barmark, eftersom lagen är till för att skydda naturen. Det kan hända att polisen, om vi får möjlighet, gör en insats mot detta under sommaren.

Med detta önskar polisen en riktigt fin och glad midsommarhelg och kör försiktigt i trafiken, håll avstånd, visa hänsyn och stressa inte.

Trevlig midsommar!

2020-04-29

I år blir det en annorlunda valborg och 1 maj. Polisen vädjar till allmänheten att respektera råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och inte samlas i större folksamlingar. Polisen har också rätt att inställa och upplösa sammankomster eller tillställningar.

Vi bör alla ta vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen av covid-19, även under valborgshelgen.

Polisen uppmanar också vårdnadshavare att ha en bra dialog med sina ungdomar om vad man kan göra istället för ett traditionellt firande av Valborg. Ett tips är att man gemensamt hjälper till, vårdnadshavare emellan, och hämtar sina ungdomar på kvällen. Även att man håller koll på var de befinner sig och vilka de umgås med och att även ungdomarna respekterar att försöka hålla avstånd och inte vara för många på samma plats.

Polisen kommer också ha gott om personal under helgen, trots inställda evenemang, och arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Trygghetsteamet och Nattvandrare kommer också att vara ute på Valborg och finnas på de platser ungdomar befinner sig.

Trots rådande läge, som vi inte styr över, önskar polisen alla en fin och lugn valborg.

2019-12-20

När vi blickar tillbaka tre månader och jämför med samma månader 2018 så har Fagersta totalt ökat med 44 anmälda brott. Det är främst narkotikabrott, bedrägeribrott och tillgreppsbrott som har ökat. Narkotikabrotten har ökat med 23 stycken och det har främst att göra med den insats som polisen har gjort under hösten. Narkotikabeslag har också gjorts, vilket har lett till att tillgången har minskat i kommunen, åtminstone för en tid. Polisens närvaro i Fagerstahallen under hösten har också gett resultat och hallen upplevs lugnare nu, vilket bekräftas av både lärare, personal, elever och besökare. Kommunen har också gjort insatser. Personal från Ungdomscenter och Norra Västmanlands Utbildningsförbund har varit på plats dagligen i Fagerstahallen. Därutöver har kommunen under en tid bidragit med väktare. Sammantaget har insatserna lett till en lugnare miljö.

Våldsbrotten har minskat med totalt 9 brott jämfört med samma period 2018. Även skadegörelsebrotten har minskat med 4 brott. Under hösten hade vi också ett flertal personrån. Flertalet är uppklarade, men rånen bidrog starkt till en ökad känsla av otrygghet. Ett möte i Folkets Hus anordnades av en medborgare i oktober vilket bland annat resulterade i att två grupper av Nattvandrare startade upp och vandrar nu varje helg, allt för att öka tryggheten i Fagersta.

Polisen kommer att fortsätta sitt arbete mot att bidra till att tillgången till narkotika i samhället minskar och att förhindra nyrekrytering till drogmissbruk. Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten och polisens uppdrag är att identifiera, kartlägga och lagföra lokala kriminella narkotikaaktörer. Det jobbar vi hårt för och vi kommer att fortsätta att bekämpa narkotikabrottsligheten under 2020.

Ett brott som kan öka under den mörka årstiden är bostadsinbrott. Polisen manar till uppmärksamhet, men vi vill inte sprida någon oro. Var försiktig och berätta gärna för grannar om du tänker resa bort över julen så de kan hjälpas åt att hålla lite koll i området eller trapphuset. Hjälp varandra att ta in post, låt grannen ställa sin bil på din parkering, skotta åt grannen eller ha timer på så att huset eller lägenheten ser bebodd ut.

Blir man uppringd av någon som påstår sig vara från din banks säkerhetsavdelning till exempel och du uppmanas att snabbt logga in på din bankdosa på grund av att någon håller på att tömma ditt bankkonto, så gör inte det. Var kritisk och lita på din magkänsla. Tryck inte på länkar i SMS eller mail, även fast det ser ut att komma från myndigheter. Lämna aldrig någonsin ut bankkort eller koder.

På vissa ställen i Sverige ser man att åldringsbrott ökar. Polisens tips är att man inte ska släppa in obekanta i bostaden och att man ska dubbelkolla en extra gång vem det är som hör av sig. Man påstår ofta att man är en släkting och att man ska komma förbi. Eller att den påstådda släktingen är i akut behov av pengar. Om man misstänker att man håller på att bli lurad ska man kontakta polisen direkt.

Tiden bara rusar och snart är den efterlängtade julhelgen här. Vi från polisen vill uppmana alla att ta det lugnt i trafiken. Många är stressade i juletider och det är en mycket riskfylld helg att befinna sig på vägarna då många är ute och reser för att fira jul och nyår på annan ort. Det allra viktigaste är att köra lugnt och att hålla avståndet. Minst tre sekunder mellan dig och framförvarande bil, ska det vara.

Så polisen uppmanar till lite extra vaksamhet i juletider.

God Jul och Gott Nytt År

Var rädda om varandra och kör lugnt i trafiken.

2019-10-10

Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning 2019

Resultatet från Brottsförebyggande rådets (BRÅs) årliga Trygghetsmätning har kommit och det är nedslående att läsa att så många känner sig otrygga i vår kommun och denna känsla av otrygghet tar polisen på största allvar. Antalet anmälda brott jämfört med människors känsla behöver inte heller ha något samband. Man ser tydligt att kvinnor och unga tjejer är de som upplever mer otrygghet än män. Trots att män, enligt statistiken, löper störst risk att utsättas för brott. Att väldigt många människor känner sig otrygga och känner en rädsla för att utsättas för brott är en oroande utveckling och att så pass många känner att deras tillvaro begränsas.

Polisens uppgift är att finnas i samhället och förebygga brott. Att människor känner sig trygga och säkra är enormt viktigt och att allmänheten känner förtroende för polisen. En känsla av otrygghet behöver dock inte betyda att man är otrygg, men det är just känslan som är viktig och den har vi den största respekt för.

Risken att utsättas för brott är relativt liten. Att utsättas för ett brott av någon helt okänd är mycket liten. De allra flesta våldsbrott som sker är de fall där gärningsperson och målsägande har en relation av något slag. I flera av de anmälda brotten är det också samma gärningspersoner. Det är alltså ett fåtal personer som begår flera av brotten.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Fagersta

I närtid har det skett ett flertal rån i Fagersta, vilket är helt oacceptabelt. Några få kriminella som begår flertalet av brotten får en stor effekt på en liten ort. Detta leder tyvärr till att man kan känna otrygghet. Det har vi också den största förståelse för och vi ska göra allt vi kan för att lösa dessa brott. Det är fruktansvärt för brottsoffren att bli utsatt för något sådant. Det är av största vikt för polisen och hela samhället att vi får fast gärningspersonerna som begår dessa brott. Det skapar en enorm otrygghet, och allra särskilt i ett mindre samhälle som Fagersta.

I ett personrån i juni är åtal väckt och i två personrån i september är två personer häktade. Vad gäller det rån som hände söndagen den 6 oktober, gör vi också allt vi kan för att lösa.

Polisen och Fagersta kommun samarbetar också hela tiden för att öka tryggheten i vår kommun. Sedan december 2018 har vi tillsammans börjat ett nytt arbetssätt som vi kallar för Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Vi träffas varannan vecka och delar våra lägesbilder, som sedan till stor del ligger till grund för polisens Operativa Inriktning, det vill säga det som polisen prioriterar och fokuserar på i tvåveckorscykler. På detta har vi även Medborgarlöftet, som uppdateras varje kvartal där polisen tillsammans med kommunen kommer överens om vad vi tillsammans ska jobba mot följande tre månader. Allt detta går hand i hand, för att arbeta långsiktigt i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Det görs mycket gott arbete från både polisen och kommunens sida i det arbetet och allas vår ambition och strävan är att vi ska kunna känna oss trygga och säkra. Vi måste ställa oss frågan hur vi tillsammans, hela samhället, kan öka den upplevda tryggheten. Det är en oerhörd viktig fråga och den frågan är både polisens och kommunens högsta prioritet.

2019-10-07

Polisen vill ha tips

Söndagen den 6 oktober utsattes tre ungdomar för rån i Fagersta. Rånet inträffade klockan 21.20 på söndagskvällen på Norrbyvägen i höjd med skateparken.

Med tanke på brottets karaktär och de utsatta ungdomarnas ringa ålder är polisen mycket angelägna om att lösa detta brott.

Har du sett eller hört något eller vet något om detta är polisen väldigt tacksamma för tips. Kontakta polisen i Fagersta genom ett besök eller ring 114 14.

2019-10-02

Lokal problembild, inriktning narkotika (unga missbrukare) och sommaren 2019

När vi blickar tillbaka på sommaren 2019 anmäldes cirka 370 brott i Fagersta kommun, vilket är en genomsnittlig nivå jämfört med samma period året innan, maj - augusti. Det var ungefär lika många anmälda våldsbrott som tidigare år och majoritetet av dessa utgörs av misshandel och olaga hot. Den brottstypen som ökat är misshandel mot person 18 år eller äldre där målsäganden och gärningspersonen är obekanta med varandra och där det anmäldes 13 sådana brott under sommaren. I ett personrån som polisanmäldes i Fagersta i juni är åtal väckt, huvudförhandling beräknas till oktober. I två personrån som polisanmälts i Fagersta i september är två personer häktade.

Vad gäller stölder så ligger även de, totalt sett, på en liknande nivå som åren innan. Två stöldbrottstyper som ökat jämfört med tidigare år är cykelstölder och tillgrepp av moped/motorcykel. En tredje stöldbrottstyp som ökade, jämfört med tidigare år, är stöld av drivmedel. Antalet inbrottsstölder har däremot minskat och under sommarperioden anmäldes ett inbrott i villa/radhus och ett inbrott i lägenhet. Vi har även sett ett minskat antal anmälda skadegörelsebrott och minskningen omfattar flera olika typer av skadegörelse, däribland skadegörelse på motorfordon (ej brand), skadegörelse genom brand samt skadegörelse mot stat, kommun eller landsting.

Den anmälda brottsstrukturen under vecka 21-34 i Fagersta kommun

Cirkeldiagram

I februari 2019 antogs en operationsplan, gällande alla fem kommunerna i Lokalpolisområde Norra Västmanland. Den går ut på att skapa en väl grundad lägesbild över narkotikabrottsligheten och den kriminella strukturen i lokalpolisområde Norra Västmanland. Inriktningen är främst att kartlägga nyetablerade unga missbrukare, missbruket bland unga under 18 år och etablerade missbrukare. Detta för att kunna planera och anpassa polisens och övriga samverkanspartners proaktiva och reaktiva insatser på ett effektivt sätt. Insatser består av flera steg och ligger nu till grund för hela polisens verksamhet i vårt område. En del i detta handlar i förlängningen om att försöka förhindra att ungdomar hamnar i missbruk. Vikten av att hitta och hjälpa ungdomar i ett så tidigt skede som möjligt är väldigt stor. Det finns även ofta ett narkotikamissbruk i grunden för en stor mängd brott och ett flertal brott kan förebyggas om man kan identifiera och beivra ett missbruk tidigt. Det är också viktigt för polisen att fånga upp okända missbrukare och påvisa ett vårdbehov och skicka personerna vidare till socialtjänsten.

Polisen får också väldigt många tips och det är vi mycket tacksamma för och det är viktigt för oss att försöka följa upp dessa. Det är också därför polisen synts mycket kring skolorna och Fagerstahallen den senaste månaden. Dels aktuell inriktning som grund och dels enligt Medborgarlöftet, som är en ny form där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller. Fagersta kommun är först i Sverige att införa den modellen. Syftet är att effektivisera kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samt att kommunen och polisen ska gemensamt arbeta mot aktuella och rätt saker. Därför fortsätter polisen och kommunen att arbeta för tryggheten i Fagerstahallen under september, oktober och november. Polisens del är att besöka anläggningen och försöka fånga upp ungdomar som eventuellt kan ha inlett ett narkotikamissbruk. Samtidigt finnas där i ett trygghetsperspektiv.

Ett av polisens mål är att ha en stark närvaro. Det känner vi att vi har när vi är på ställen där det vistas många människor. Ett annat mål är att prioritera rätt och att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet går hand i hand med våra inriktningsbeslut.

2019-08-23

Samverkan kring lägesbilder

Vid en sammanfattning av det första halvåret framgår att brottsutveckligen i Fagersta ligger på nästan exakt samma antal ärenden som året innan. 528 ärenden 2018 och 535 ärenden 2019. Vissa brott har gått ner, som trafikbrott, bedrägeribrott och tillgrepp i butik. Dock är det marginellt. Det brott som minskat mest i antal är övriga tillgreppsbrott (stöld, snatteri), som minskat med 14 ärenden.

De brott som har ökat mest är våldsbrott, jämfört med året innan, det vill säga 29 ärenden. Från 60 ärenden första halvåret 2018 till 89 ärenden samma tid år 2019. När man går in och tittar specifikt i varje ärende ser man att i de allra flesta fall finns någon form av relation eller bekantskap mellan parterna eller att det handlar om konflikter och personer som har något otalt med varandra. Enbart i ett fåtal ärenden är gärningsmannen helt okänd. Det är alltså ovanligt att det drabbar tredje person, någon som utsätts för våld helt slumpmässigt. I flera ärenden förekommer också samma personer och där handlar det om bråk, osämja eller hämnd av något slag.

För att jämföra bakåt i tiden så hade vi fler våldsbrott både 2017, 2016 och 2015, där 2016 toppade med 121 ärenden och 150 brott. Även narkotikabrotten ligger på en lägre nivå idag än vad den gjorde 2016, då vi hade 82 brott mot dagens 52.

Statistik säger såklart inte hela sanningen. När polisen har gott om resurser och kan lägga krut på vissa brottsfenomen går naturligtvis statistiken upp och man kan tolka det som att läget börjar bli oroande. Kanske är det så att man bara börjar närma sig den verkliga brottsligheten. Vissa brott beror mycket på den polisiära närvaron. Den ökade närvaron kan också skapa en större tillgänglighet och därmed en större anmälningsbenägenhet. Ibland beror en kraftig ökning på kriminella individer som är aktiva och tvärtom, när personerna avtjänar sitt straff.

Det är alltså viktigt att inse att statistiken inte alltid ger stöd för en förhöjd problematik.

Man ska komma ihåg att vi hela tiden pratar om anmälda brott. Polisen räknar alltid med en viss procent av mörkertal, men det är också väldigt svårt att uppskatta. Det är otroligt viktigt att man anmäler om man utsätts för brott. Om polisen inte vet att det finns ett brottsfenomen som uppstått, kan vi inte heller göra något åt det. Därför är det farligt i ett samhälle där människor känner uppgivenhet eller resignation och inte tycker att det är värt att anmäla. Det leder till att polisen kanske tar felaktiga slutsatser om brottsfrekvenser och gör fel prioriteringar och inte heller lägger rätt resurser på fenomen som uppstår.

Polisen är mycket angelägen om att jobba och fokusera mot rätt saker. Eftersom vi har begränsade resurser gäller det att vara klok och använda dem på rätt sätt och vi prioriterar hårt. Det nya arbetssättet leder dock till att vi får resultat då alla strävar åt samma håll. Polisens absoluta ambition är att alltid arbeta efter aktuella lägesbilder och samarbetar regelbundet med kommunen för att få en sådan rätt lägesbild som möjligt. Även medborgarnas bild är viktig, som fås genom medborgardialoger, både formella och informella sådana och genom tips och underrättelseinformation.

Vi hoppas på fortsatt bra samverkan med medborgare och företrädare för Fagersta kommun och att vi tillsammans kan verka för Fagersta bästa. Polisen behöver hjälp för att bekämpa kriminalitet och skapa trygghet i samhället.

Vi avslutar med att önska er alla en fortsatt fin sensommar/höst!

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Senast ändrad: 2020-08-25

Scrolla upp