SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Trygghetsenkät vinter 2019-2020

Fagersta kommun har ett systematiskt arbete med trygghet och har antagit en plan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Samverkan är ett ledord och vi behöver dina syndpunkter och tankar omkring tryggheten i Fagersta. I somras genomfördes en trygghetsenkät och 118 stycken svar inkom. För att kontinuerligt undersöka upplevelsen av trygghet så öppnas nu denna enkät igen.

Dina åsikter är viktiga och skulle vara till stor hjälp!

Enkäten besvaras anonymt senast den 29 februari. Vill du få ytterliggare information går det bra att lämna kontaktuppgifter i slutet av enkäten. En sammanställning av svaren kommer att publiceras under våren på kommunens hemsida.

Ålder
Ålder

Kön
KönI vilket område bor du?
I vilket område bor du?Områdena är uppdelade efter valdistrikt.
Har du svarat på tidigare trygghetsenkät från Fagersta kommun?
Har du svarat på tidigare trygghetsenkät från Fagersta kommun?


Vad stämmer bäst överrens för dig med följande påståenden?
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
Jag känner mig trygg i Fagersta

Jag känner mig trygg i mitt hem

Jag känner mig trygg på mitt arbete

Jag känner mig trygg på min fritid

Jag avstår från att göra saker som jag skulle vilja på grund av att jag inte känner mig trygg

Jag avstår från att vara på platser i Fagersta där jag skulle vilja vara för att det inte känns tryggt där
Vad skulle göra att du känner dig mer trygg i Fagersta? Om något förslag saknas så fyll på under nästa fråga.
Vad skulle göra att du känner dig mer trygg i Fagersta? Om något förslag saknas så fyll på under nästa fråga.
Upplevelse av trygghet på olika platser! Nedan finns platser som har pekats ut som trygga eller otrygga i tidigare mätning. Hur upplever du otryggheten/tryggheten på platserna nedan?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Väldigt otrygg otrygg trygg väldigt trygg
Alfaskolan

Brinellskolan

Busstation Lidl

Centralstationen, Västanfors

Eskiln

Fagerliden

Fagerstahallen

Folkets hus

Hembygdsgården

Kolarbyn

Kolarbysjön

Lasarettet

Mariaskolan

Norra station

Området kring Coop Extra

Per Olsskolan

Risbroskolan

Simbadet

Skatebowlen

Villhelminaparken

Uggelbo

Västanfors idrottsplats

Är det någon speciell plats som du upplever som SÄRSKILT OTRYGG i Fagersta?
Är det någon speciell plats som du upplever som SÄRSKILT OTRYGG i Fagersta?
I vilket sammanhang kommer du i kontakt med platsen där du känner dig otrygg?
I vilket sammanhang kommer du i kontakt med platsen där du känner dig otrygg?

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se. Du kan också kontakta kommunens växel tel. 0223-440 00.

Senast ändrad: 2019-12-20

Scrolla upp