SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Coronaviruset

Här har vi samlat all information vi gått ut med samt viktiga länkar om coronaviruset. Fagersta kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Läs mer om vård och Coronaviruset på 1177.se

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. De har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör Coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information in english

Questions and answers in other languages about Covid-19 can be found at the public health agency of Sweden

Information in other languages about covid-19 can be found at the public health agency of Sweden

Official information on the corona virus and how to prevent infection can be found at the public health ageny of Sweden

Official information on the novel corona virus can be found at the emergency information from Swedish authorities

Information in other languages can be found at Sveriges radio.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-08-04 klockan 13.13

Stöd till alla som känner sig ensamma, understimulerade eller blivit mindre fysiskt aktiva i sommar

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av medel från Socialstyrelsen utvecklat hemsidan tillsammansisommar.se med stöd och aktiviteter.

Hemsidan är öppen för alla och erbjuder:
• Kostnadsfria samtal med Hälsocoacher
• Kostnadsfri rådgivning om mat och träning
• Digitala kurser om ensamhet, sömn och stresshantering för mindre än 100 kronor
• Korta och längre träningsprogram
• Nytt aktivitetsbingo varje vecka och förslag på andra aktiviteter


Besök tillsammansisommar.se för mer information.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-30 klockan 12.45

Aktuell lägesbild covid-19

2020-07-30 Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Provtagning sker fortlöpande och enligt rutin i alla vård- och omsorgs verksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-23 klockan 13.13

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Provtagning sker fortlöpande och enligt rutin i alla vård- och omsorgs verksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-22 klockan 14.36

Nu kan du besöka gymmet och boka våra idrottshallar igen!

Nu öppnar vi Fagerstahallens gym och bokningen av våra idrottshallar.

Måndagen den 20 juli tog kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten beslut om att Fagersta kommuns gym och idrottshallar kan hålla öppet under förutsättning att aktiviteterna utformas och utförs i syfte att se till att minska risken för spridning av covid-19 samt i övrigt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bokning av sporthallar
Privatpersoner och föreningar kan från och med idag boka Fagerstahallens sporthall för enstaka tillfällen. Dessa bokas via telefon 0223-441 89 eller i Fagerstahallens reception. Det går även bra att maila till receptionfh@fagersta.se och invänta bokningsbesked.
Skolidrottshallarna öppnar som vanligt vid terminsstart.

Observera!
Terminsbokningar kan göras tidigast från den 3 augusti 2020. För mer information om hallbokning, se hall- och planbokning.

För att bedriva idrotts- och träningsaktiviteter gäller befintliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta försiktighetsåtgärder. Vissa aktiviteter kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten bör göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande idrottsföreningar och träningsanläggningar på Folkhälsomyndigheten.se

Gymmet
Fagerstahallens gym håller öppet både vardagar och helger. På grund av rådande omständigheter så tillåter vi endast att fem personer vistas inne på gymmet samtidigt. Vill du vara säker på att få träna en viss tid kan du ringa och boka en tid. För mer information, öppettider eller bokning av tid ring 0223-442 30 eller besök Fagerstahallens Facebooksida.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-21 klockan 8.36

Ordförandebeslut om att möjliggöra utövandet av idrott och träning inomhus

Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten har tagit beslut om att Fagersta kommuns gym och idrottshallar kan hålla öppet under förutsättning att aktiviteterna utformas och utförs i syfte att se till att minska risken för spridning av covid-19 samt i övrigt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har i sina rekommendationer understrukit vikten av att vidhålla möjligheten till fysisk aktivitet och utövandet av idrott på alla nivåer. Det har förordats att i möjligaste mån bedriva detta utomhus.

För att bedriva aktiviteter inomhus krävs anpassningar för att minimera riskerna för smittspridning i enlighet med de generella råd som Folkhälsomyndigheten gett avseende idrottsutövning och träning.
Idrottsföreningar och/eller ansvarig anordnare bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Beslutet togs i går, den 20 juli 2020, och började gälla från beslutsdatumet.

I och med detta beslut så behöver nu verksamheterna en period för att ställa om och vi återkommer med mer information.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-17 klockan 11.02

Sommarkampanj: Tänk på avståndet, och simma inte i stim!

Nu när det fina vädret verkar återkomma, passar vi på att påminna om vår sommarkampanj! Njut av sol, bad och värme, men tänk på avståndet och simma inte i stim!

Vi har alla ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Som kommun har vi i uppdrag att informera invånare och besökare om råden och vi genomför därför en informationskampanj under sommaren. Vi har satt upp större skyltar, som uppmanar besökare att hålla avstånd på våra kommunala badplatser och på platser som samlar mycket folk.

Kampanjen kommer också att synas i kommunens kanaler, på hemsidan och i sociala medier.

Vi önskar alla en trevlig och säker sommar!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-16 klockan 10.11

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Provtagning sker fortlöpande och enligt rutin i alla vård- och omsorgs verksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-14 klockan 14.04

Fortsatt besöksförbud på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg

Vi påminner om att besöksförbudet fortfarande gäller. För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök inne på boendeformerna inom äldreomsorgen. Vi ser däremot gärna att ni besöker era anhöriga utomhus!

Vi förstår att det finns en stark önskan om att kunna träffa sina anhöriga. Därför kan besök tillåtas efter kontakt med verksamheten, om besöket sker utomhus och att besökare och boende håller ett avstånd på minst 2 meter samt följer Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer. Detta sker då på eget ansvar, allt för att vi tillsammans ska bidra till att upprätthålla säkerheten för våra äldre.

Detta gäller samtliga boenden:

 • Solliden inklusive Bryggan
 • Stolpvreten
 • Nybo
 • Malmen inklusive Visiten

Besök inomhus kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020 och stödjs även sedan den 30 mars 2020 av ett regeringsbeslut om nationellt besöksförbud på våra äldreboenden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-09 klockan 12.37

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-03 klockan 9.27

Provtagning för covid-19 i Västmanland

Från och med den 29 juni kan du som har symptom testa dig för covid-19.

Om du är sjuk och misstänker att du har covid-19 kan du från och med 29 juni boka ett testkit för egenprovtagning. Mer information om hur provtagningen går till och hur du bokar ditt prov hittar du på 1177.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-07-02 klockan 13.44

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-26 klockan 12.27

Rekordmånga sommarjobb för unga i Fagersta!

I år erbjuder vi nästan dubbelt så många unga sommarjobb jämfört med tidigare år. Under rådande coronapandemi finns en befarad ökning av psykisk ohälsa bland unga, så att ordna sysselsättning för så många ungdomar som möjligt har varit en prioriterad fråga. Tack vare samverkan med föreningslivet och stöd från regeringen har vi lyckats!

- Det känns riktigt bra att kommunen kan erbjuda unga människor ett sommarjobb, i synnerhet under denna sommar, där i princip alla som sökt och vill ha ett arbete också får det, säger Marino Wallsten, kommunalråd.

I slutet av april meddelade regeringen en fördelning om 180 miljoner till kommunerna att lägga på utökade sommarjobb till unga. Detta medförde ett intensivt arbete hos oss för att skapa fler platser och rekrytera unga som ville ha sommarjobb. Över 150 unga meddelade intresse att sommarjobba och genom samverkan inom kommunen men även med föreningslivet har ett brett utbud av jobb kunnat erbjudas. Exempelvis: tillverkning av skyddsutrustning, vaktmästeri, målning, underhållsarbete, dans-, basket- och fotbollsledare, samt placering vid sportcaféet, Abborrtjärn, Onsjövallen, Eskiln, Fritidsbanken och Ridklubben.

Inom Fagersta kommun erbjuds vanligtvis sommarjobb till högstadieelever och elever som går i årskurs ett eller två på gymnasiet. Med årets utökade satsning har sommarjobb även erbjudits till unga som slutat åk 9 och upp till 20 år. Detta har resulterat i nästan 100 extra sommarjobbsplatser. Alla som sökt sommarjobb så länge ansökan låg uppe som inte redan har ett jobb, bor i Fagersta och har rätt ålder har erbjudits jobb.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-25 klockan 10.24

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-22 klockan 14.29

Viktig information angående utebadet

Övre entrén till Fagerstahallen är stängd på grund av underhållsarbete samt begränsat antal gäster.

Från och med imorgon tisdagen den 23 juni så kommer övre entrèn till Fagerstahallen att stängas av på grund av pågående underhållsarbete. Vi hänvisar våra gäster till den nedre entrèn tillsvidare där även en separat tillgänglighetsanpassad entrè finns. För att nå plan 1 reception/cafè/ingång till utebadet så används hissen/stora trappan.

Med sommar och härligt varmt väder så är det många som vill besöka utebadet i Fagerstahallen. Vi måste vara rädda om varandra och fortsatt tänka på att hålla avstånd. Detta innebär att vi kan komma att behöva begränsa antalet gäster och utifrån behov tillfälligt stänga av insläpp i kassan. Detta för att upprätthålla säkerheten vid badet och göra ditt besök så trevligt som möjligt .

Tänk på att vi alla har ett eget ansvar av att hålla avstånd och visa respekt mot varandra i och runt bassängerna. Du som målsman ansvarar ALLTID över ditt/dina barn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-22 klockan 14.01

Sommarkampanj: Tänk på avståndet, och simma inte i stim!

Med lättade reserestriktioner från Folkhälsomyndigheten känns det härligt att kunna välkomna sommarturister till oss i samt öppna upp för ett riktigt härligt sommarlov. Samtidigt genomför vi en informationskampanj för att få invånare och besökare att tänka på avståndet och inte simma i stim, för att minska smittspridning av covid-19.

Vi har alla ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Som kommun har vi i uppdrag att informera invånare och besökare om råden och vi genomför därför en informationskampanj under sommaren. Vi har satt upp större skyltar, som uppmanar besökare att hålla avstånd på våra kommunala badplatser och på platser som samlar mycket folk.

Kampanjen kommer också att synas i kommunens kanaler, på hemsidan och i sociala medier.

Vi önskar alla en trevlig och säker sommar!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-18 klockan 10.42

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-18 klockan 10.36

Till alla föreningar - Vi garanterar minst 2019 års nivåer gällande det kommunala aktivitetsstödet

Vid Utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj togs beslut för att underlätta för föreningslivet med tanke på rådande situation. Besluten handlar om att garantera minst 2019 års nivåer gällande det kommunala aktivitetsstödet för samtliga bidragsberättigade föreningar.

Vidare beslutades att senarelägga fakturering av plan- och hallhyror för föreningar med löpande avtal. Fakturering sker först efter beslut om eventuell kompensation för ekonomiskt bortfall.

Ansökan om ekonomisk kompensation
Utbildnings- och fritidsförvaltningen har uppdragits att upprätta en e-tjänst för samtliga bidragsberättigade föreningar i Fagersta kommun. Man kan där inkomma med uppgifter om till exempel uteblivna träningstillfällen, matcher, entréer och minskade intäkter på grund av pandemin. Uppgifterna kommer att användas för framtida beslut om eventuell kompensation.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan gäller för perioden 1 april till och med 30 juni 2020.
E-tjänsten är öppen till och med 31/7.


Vid behov av frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta föreningsutvecklare Alexander Hietala på telefon: 0223-442 89 eller via e-post: alexander.hietala@fagersta.se.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-17 klockan 8.57

Fortsatt besöksförbud på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg

Vi påminner om att besöksförbudet fortfarande gäller. För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök inne på boendeformerna inom äldreomsorgen.

Vi förstår att det finns en stark önskan om att kunna träffa sina anhöriga. Därför kan besök tillåtas efter kontakt med verksamheten, om besöket sker utomhus och att besökare och boende håller ett avstånd på minst 2 meter samt följer Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer. Detta sker då på eget ansvar, allt för att vi tillsammans ska bidra till att upprätthålla säkerheten för våra äldre.

Detta gäller samtliga boenden:

 • Solliden inklusive Bryggan
 • Stolpvreten
 • Nybo
 • Malmen inklusive Visiten

Besök inomhus kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020 och stödjs även sedan den 30 mars 2020 av ett regeringsbeslut om nationellt besöksförbud på våra äldreboenden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-16 klockan 13.38

Risk för att mäns våld mot kvinnor ökar under coronapandemin

Risken för att mäns våld mot kvinnor ökar under coronapandemin gör att Länsstyrelsen nu, tillsammans med länets samtliga kommuner, Polisen och Region Västmanland går ut med en kampanj som riktar sig till våldsutövare. Syftet med kampanjen är att visa på den hjälp som finns att få.

Det finns en risk att mäns våld mot kvinnor ökar under den rådande coronapandemin. Att risken ökar hör ihop med ökade uppsägningar, permitteringar, hemmajobb och annat som gör att vi behöver vara mer i hemmet. Att vara hemma är i sig inte en risk, men anledningarna till att vara hemma som nämns ovan hör ofta ihop med jobbiga känslor som stress, frustration, maktlöshet och en känsla av begränsning av att inte kunna leva som vanligt på grund av pandemin. Det här är känslor som kan vara svåra att hantera och som kan leda till att personer tar ett första steg mot att använda våld mot en närstående eller att våld som redan finns eskalerar och blir grövre.

Länsstyrelsen går nu, tillsammans med länets samtliga kommuner, Polisen och Region Västmanland, ut med en kampanj som riktar sig till våldsutövare för att hänvisa till hjälp som finns att få. Personer som behöver hjälp kan vända sig till socialtjänsten i sin kommun eller Centrum mot våld i Västerås som finns till för hela länet. Stöd och hjälp finns att få, både för de personer som känner att de riskerar att använda sig av våld trots att de aldrig utövat våld tidigare och för dem som redan har utövat våld.

- Vi tänker att den här kampanjen ska få fler att söka hjälp för det egna skadliga beteendet. Vi behöver ge stöd och skydd till personer som blir utsatta för våld och samtidigt ge samtalsbehandling till dem som utövar våld. Det är det vi behöver göra för att våldet ska upphöra, säger Therése Clifford, utvecklingsledare för mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västmanland.

Hjälp finns att få.
Kontakta socialtjänsten 0223-442 75 eller Centrum mot våld på:
cmv@vasteras.se, 021-39 74 31.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-12 klockan 10.26

Nya allmänna råd inför sommarens resor -
gäller från 13 juni

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien samt att hålla sig hemma om man har några symtom. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-11 klockan 11.11

Hemester

Vad ska du hitta på i sommar? Varför inte semestra i Fagersta! Kanske är du boende i Fagersta eller närområdet och vill passa på att besöka de lokala besöksmålen, eller så är det i år du väljer Sverige framför utlandet.

År 2020 blir hemesterns - och Svemesterns år! Här nedan listar vi våra tips från Fagersta.

Hemester

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-11 klockan 11.02

Aktuell lägesbild covid-19

Fagersta kommun publicerar från och med idag den 11 juni 2020 veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Alla vård- och omsorgsverksamheter (föregående veckas antal inom parentes)

 • Antal kunder med konstaterad covid-19 smitta 12 (12)

Fagersta kommun har utökat provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så genomförs en smittspårning i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas.

Anhöriga kommer att kontaktas direkt precis som tidigare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-08 klockan 9.01

Till alla föreningar - Vi garanterar minst 2019 års nivåer gällande det kommunala aktivitetsstödet

Vid Utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde den 19 maj togs beslut för att underlätta för föreningslivet med tanke på rådande situation. Besluten handlar om att garantera minst 2019 års nivåer gällande det kommunala aktivitetsstödet för samtliga bidragsberättigade föreningar.

Vidare beslutades att senarelägga fakturering av plan- och hallhyror för föreningar med löpande avtal. Fakturering sker först efter beslut om eventuell kompensation för ekonomiskt bortfall.

Ansökan om ekonomisk kompensation
Utbildnings- och fritidsförvaltningen har uppdragits att upprätta en e-tjänst för samtliga bidragsberättigade föreningar i Fagersta kommun. Man kan där inkomma med uppgifter om till exempel uteblivna träningstillfällen, matcher, entréer och minskade intäkter på grund av pandemin. Uppgifterna kommer att användas för framtida beslut om eventuell kompensation.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan gäller för perioden 1 april till och med 30 juni 2020.
E-tjänsten är öppen till och med 31/7.


Vid behov av frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta föreningsutvecklare Alexander Hietala på telefon: 0223-442 89 eller via e-post: alexander.hietala@fagersta.se.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-05 klockan 14.35

Ett annorlunda nationaldagsfirande!

Kulturskolan underhåller med sång, musik och dans och kommunalråd Marino Wallsten håller ett högstidstal. Nationalsången framförs av Teemu Sulin. Allt detta på film, håll till godo!

På grund av rådande omständigheter har kulturskolans dag och nationaldagsfirandet, som brukar firas ihop på Västanfors hembygdsgård i samband med nationaldagen, fått ställas in. Därför har våra med medarbetare och elever vid kulturskolan istället spelat in en film.

Vi önskar er en trevlig nationaldag!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-05 klockan 12.20

Nu börjar våra plexiglasväggar komma på plats!

Vi monterar just nu upp väggar av plexiglas på våra vård- och omsorgsboenden, för att du tryggt ska kunna träffa din anhörig eller annan närstående under pågående pandemi.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att förhindra smitta i våra boenden, det är därför av största vikt att även du som kommer på besök gör detsamma. Tvätta händerna och håll dig hemma om du har några symtom på sjukdom.

Du tar eget ansvar i att hålla avstånd och får inte under några omständigheter gå över till din anhöriges/närståendes sida om väggen. Om du behöver hjälp med din anhörige var god kontakta avdelningen.

Just denna vägg är på plats i Engelska parken på vårdboendet Malmen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-05 klockan 10.05

Vill du arbeta hos oss under pågående pandemi?

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom vissa yrkeskategorier och kan arbeta med oss under pågående pandemi.

Vi söker personer med erfarenhet främst inom vård och omsorg men även inom barnomsorg, kostservice, hälso- och sjukvård och socialt samt kurativt arbete.

Intresseanmälan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-03 klockan 15.30

Handlingshjälpen levererar nu endast på torsdagar

Från och med nästa vecka så sker handlingshjälpens leveranser enbart på torsdagar.

Som en följd av spridningen av coronaviruset (covid-19) uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som är 70 år och uppåt att begränsa sina sociala kontakter. Därför erbjuder vi er som är över 70 år och inte kan lösa det på egen hand att vända er till oss så kan vi hjälpa till med inköp

Du når handlingshjälpen via vår e-tjänst eller via telefon 0223-445 96 eller 0223-445 22. Du kan också ringa vår växel på 0223-440 00 så ser de till att du kommer rätt. Våra medarbetare kommer då att i samarbete med de lokala handlarna ta beställningar, packa och köra ut varorna till er. Betalning kommer att ske via faktura som skickas till kunden från Fagersta kommun. Betalningsansvar råder och kunden betalar endast för sitt inköp.

Beställningar via telefon tas emot helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.00.
För att få leverans nästkommande utkörningsdag måste beställningen inkommit senast klockan 11.00 helgfri vardag.

Leverans sker torsdagar mellan klockan 9.00-15.00.
Obervera!
Inga leveranser sker på röda dagar.

Tänk på att vi inte levererar enstaka varor utan tjänsten gäller ett normalt inköp. Om en vara är slut så försöker vi hitta en motsvarande, men vi kan inte garantera att alla varor finns. Vid leverans måste beställaren eller en ställföreträdare vara hemma.

Varmt välkomna med era beställningar!

Handlingshjälpen sker i samarbete med Taxi Fagersta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-03 klockan 13.53

Utökad provtagning inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet

Provtagning är en viktig del i smittspårningen samt i arbetet med att förebygga smittspridning. Det är en av flera åtgärder i hanteringen av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Ansvaret för detta vilar på verksamheterna med stöd av regional sjukvård såsom smittskydds- och vårdhygienenheter.

Fagersta kommun kommer att utöka provtagningen inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Det är ansvarig läkare som ordinerar provtagning. Att skydda våra kunder och bromsa ökad belastning på dessa verksamheter är högprioriterat i arbetet med covid-19-pandemin.

Vid nya konstaterade fall i en verksamhet så kommer en smittspårning att genomföras i samråd med Region Västmanland. Då kartläggs vilka som varit i kontakt med den smittade, så att även dessa personer kan provtas. I och med det nya sättet att arbeta på kommer kommunen inte att publicera information om nya smittade i våra kanaler på samma sätt som tidigare. Detta gäller från onsdagen den 3 juni 2020.

Kommunen kommer i likhet med Region Västmanland att rapportera statistik på antal smittade veckovis. Vi kommer att rapportera en totalsiffra för smittade inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter en gång i veckan, på torsdagar.

Anhöriga kommer givetvis att kontaktas direkt precis som tidigare.

Bakgrunden till det nya arbetssättet är att Region Västmanland beslutat att följa Folkhälsomyndighetens nya publikation ” Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre” som publicerades den 1 juni 2020. Syftet med dokumentet är att ge stöd för att tillämpa en anpassad provtagning för covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter. Provtagning och smittspårning är nödvändigt för att begränsa smittspridning genom att tidigt identifiera smittade och därmed kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-03 klockan 12.17

Fortsatt besöksförbud på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg

Vi påminner om att besöksförbudet fortfarande gäller. För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök inne på boendeformerna inom äldreomsorgen.

Vi förstår att det finns en stark önskan om att kunna träffa sina anhöriga. Därför kan besök tillåtas efter kontakt med verksamheten, om besöket sker utomhus och att besökare och boende håller ett avstånd på minst 2 meter samt följer Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer. Detta sker då på eget ansvar, allt för att vi tillsammans ska bidra till att upprätthålla säkerheten för våra äldre.

Detta gäller samtliga boenden:

 • Solliden inklusive Bryggan
 • Stolpvreten
 • Nybo
 • Malmen inklusive Visiten

Besök inomhus kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020 och stödjs även sedan den 30 mars 2020 av ett regeringsbeslut om nationellt besöksförbud på våra äldreboenden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-02 klockan 15.34

Kommunen tackar medarbetare och stödjer lokala företag i krisen

Fagersta kommun kommer att dela ut en sommargåva till sina medarbetare. Gåvan är ett värdebevis på 500 kronor att använda i lokala butiker.

Gåvan är en gest av tacksamhet till våra medarbetare, och samtidigt en stöttning till det lokala näringslivet i dessa tuffa ekonomiska tider.

-Det känns bra att på det här sättet kunna visa vår uppskattning för de otroligt värdefulla insatser som görs av vår personal, varje dag, i detta tuffa läge. Förhoppningsvis kan det också komma till nytta för våra lokala företag, som påverkats hårt av viruskrisen, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande.

Gåvan kommer att delas ut innan midsommar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-06-02 klockan 15.25

Tolv boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt tolv stycken har smittats. De boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörda boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-22 klockan 14.20

Vi vill starkt dementera de uppgifter som nu sprids om vårdboendet Malmen på sociala medier

Vi vill återigen påpeka att inga nya konstaterat smittade boende finns på Malmen. Vi har heller inte, just nu, några andra smittade boende i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

När smitta finns konstaterad i en verksamhet så görs en bedömning av när verksamheten inte längre kan anses ha en aktiv smitta. Denna bedömning görs i samverkan med vårdgarantienheten samt smittskyddsenheten vid Region Västmanland och är inget kommunen själv beslutar om.

Covid-19 kan ge positiva provsvar långt efter att man uppvisat symtom. Några boende eller personal friskförklaras aldrig, utan det handlar om att vara symtomfri. Detta avgörs i samråd med Smittskyddsenheten vid Region Västmanland. Personal ska vara symtomfria i sju dagar efter konstaterad smitta innan de kan återkomma till jobbet. Boende som konstateras positiva med covid-19 isoleras från första symtom, under tiden de är sjuka samt i 14 dagar efter att de varit symtomfria. Detta enligt riktlinjer från Smittskyddsenheten samt Folkhälsomyndigheten.

Vi har fullt förtroende för våra chefer och medarbetare, som nu måste få ro att jobb ifred.

- Jag tycker att det beklagligt att det på vissa sociala medier är viktigare att komma med halvsanningar, vinklingar och rena osanningar för att uppmuntra misstro och misstänkliggöra verksamheter, istället för att berätta hela historien eller hålla sig till fakta. Nu mer än någonsin behöver våra medarbetare och chefer arbetsro och stöttning i det fantastiska jobb de utför, säger Niclas Bergström, socialnämndens ordförande.

På förekommen anledning vill vi påminna om att tänka på vad vi delar för information. Informationsflödet på sociala medier kan vara enormt och innehålla både säker, relevant och viktig information men det är även lätt att upptäcka sensationell, känsloväckande desinformation.

Tänk gärna igenom detta innan du delar ett inlägg:

 • Är det sant? Om jag inte är säker på att det är sant, ska jag dela det då?
 • Är det en gammal nyhet?
 • Vem är avsändare?
 • Vad är avsikten?
 • Jämför med andra källor

Använd dig av säkra källor för aktuell information om Coronavirussjukdomen Covid-19
Krisinformation.se – krisinformation från svenska myndigheter
Folkhalsomyndigheten.se
1177.se
Region Västmanland
Andra myndigheter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-22 klockan 14.14

Om att begränsa smittspridningen inom vård och omsorg

Kommunen får många frågor om arbetet med att begränsa smittspridningen, framförallt inom vård och omsorg. Utgångspunkten för arbetet med att begränsa smittspridningen är de riktlinjer och rekommendationer som lämnas av Region Västmanland samt Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter.

Skydda de äldre

Många frågor handlar om situationen inom äldreomsorgen och hur det är möjligt att Fagersta kommun har flera insjuknade. Sanningen är att vare sig vi, eller de experter vi omges av, har alla svaren. Vi förstår att många vill ha en förklaring, men det finns inga säkra svar idag. Det vi också vet är att Fagersta kommun konsekvent har följt riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland.

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Medarbetare som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Den 12 mars infördes besöksförbud på alla äldreboenden. (Malmen inklusive Visiten, Stolpvreten servicehus, Solliden inklusive Bryggan, Koltrastens servicehus och Nybo). Vid samma tidpunkt stängdes dagcentralerna på Koltrasten, Stolpvreten och Malmen. Den 1 april infördes det nationella besöksförbudet på alla äldreboenden i landet.

Ta farväl

I livets slutskede är närmast anhöriga alltid välkomna att besöka boendet. Sjuksköterskan på boendet är den som håller kontakt med anhöriga och informerar om hälsotillståndet försämras. Om det är så att den boende har misstänkt eller konstaterad smitta förser vi de anhöriga med den skyddsutrustning som är rekommenderad. Viktigt är också att anhöriga känner sig välkomna att hålla kontakten med sin närstående eller kontakta boendet för att få veta hur den närstående mår.

Skyddsutrustning

En annan vanlig fråga handlar om tillgången till skyddsutrustning inom vård och omsorg. Fagersta kommun har, precis som kommuner och regioner i övriga landet, fått arbeta hårt för att säkra tillgången. Fagersta kommun har hela tiden haft tillgång till den skyddsutrustning som har rekommenderats av Folkhälsomyndigheten och Region Västmanland. Vi är därutöver verkligen tacksamma för det stöd vi fått från lokala företag som skänker material och som ställer om sin verksamhet för att tillverka skyddsutrustning samt privatpersoner som bidrar med skalmar och annat material.

En utmaning att nå ut med information

Under coronapandemin har riktlinjerna och rekommendationerna kring skyddsutrustning förändrats och det finns en utmaning i att vara följsam när uppdaterad information behöver nå fram till alla medarbetare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Vi har jobbat hårt för att nå alla medarbetare med information om när och hur skyddsutrustning ska användas.

Korrekt bild av nuläget

Då en kund uppvisar symtom ska barriärvård bedrivas. Provtagning sker fortlöpande både av boende/kunder och medarbetare. Bemanning vid misstänkt eller konstaterad smitta styrs av om barriärvård är insatt. Smittskyddsarbete sker fortlöpande med Region Västmanland. När smitta finns konstaterad i en verksamhet så görs en bedömning av när verksamheten inte längre kan anses ha en aktiv smitta. Denna bedömning görs i samverkan med vårdgarantienheten samt smittskyddsenheten vid Region Västmanland och är inget kommunen själv beslutar om. Fortsatt besöksförbud råder. Vi jobbar för besök utomhus under ordnade former utifrån Folkhälsomyndigheten och Region Västmanlands rekommendationer.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos medarbetare, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om medarbetares hälsotillstånd.

Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Pernilla Söderlund, socialchef
Karolina Berglund, kommunchef

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-22 klockan 8.06

Vill du arbeta hos oss under pågående pandemi?

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom vissa yrkeskategorier och kan arbeta med oss under pågående pandemi.

Vi söker personer med erfarenhet främst inom vård och omsorg men även inom barnomsorg, kostservice, hälso- och sjukvård och socialt samt kurativt arbete.

Intresseanmälan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-15 klockan 15.54

Gåva till medarbetare

Fagersta kommun kommer att erbjuda sina medarbetare en sommargåva i form av ett presentkort som kan användas för att handla lokalt i Fagersta.

Vi vill på så sätt tacka och uppmuntra kommunens anställda, och samtidigt stötta det lokala näringslivet i dessa tuffa ekonomiska tider.

Ärendet slutbehandlas i kommunstyrelsen den 2 juni. Ett eventuellt beslut gäller under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag om tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda från juni och fram till årets slut.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-06 klockan 15.13

Vi hjälps åt!

På grund av coronaviruset behöver fler ha hjälp i sin vardag. Behöver du hjälp eller vill du hjälpa till? Här har vi samlat olika frivilligorganisationer där du kan få hjälp och där ditt engagemang behövs!

Nu och en tid framöver kommer medborgare, näringslivet och offentliga aktörer utsättas för en stor påverkan till följd av utbrottet av coronaviruset covid-19. För att mildra oron är det viktigt att vi hjälps åt, framför allt när det gäller att skydda grupper som Folkhälsomyndigheten har lyft som riskgrupper.

Här samlar vi kontaktuppgifter till de organisationer och nätverk som kan ge hjälp och som behöver din hjälp att stötta andra. Alla ansvarar för sin verksamhet! Informationen uppdateras löpande.

Vi hjälps åt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-05 klockan 14.51

Statligt kompensationsstöd till idrottsföreningar

Den 20 mars gav regeringen besked att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har fått uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar goda förutsättningar till att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

 • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar
 • I andra hand bör verksamhet som genomförts där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras
 • Stöd kan även tilldelas föreningsverksamheter som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad

Ansökan

Ansökan sker via Idrottonline.se och har öppet från 1 maj till och med 15 maj.
För att ha rätt att ansöka om stödet så ska förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under perioden 12 mars - 30 juni uppgå till minst 15 000kr.

För mer information om stödpaketet, vänligen besök Riksidrottsförbundets hemsida.
Länk: www.rf.se

Föreningar som har frågor eller funderingar är som alltid varmt välkomna att kontakta oss:

Lena Sundholm, kultur- och fritidschef
Telefon: 0223-442 47, e-post: lena.sundholm@fagersta.se

Alexander Hietala, föreningsutvecklare/utredare
Telefon: 0223-448 29, e-post: alexander.hietala@fagersta.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-05-04 klockan 17.20

Har du ett ärende till kommunhuset på Norbergsvägen 21?

På grund av rådande situation tar vi enbart emot bokade besök i kommunhuset på Norbergsvägen 21.

Har du bokat ett besök ber vi dig vänta utanför så kommer din kontakt och möter upp dig. Du kan också ringa din kontakt eller vår reception: 0223-442 60.

Har du inte bokat ett besök ber vi dig ta kontakt med oss via telefon eller mail:
Receptionen: 0223-442 60
E-post: receptionen21an@fagersta.se

Behöver du hjälp med till exempel kontoutdrag ber vi dig ringa in till receptionen på telefonnummer 0223-442 60.

Ansökningar till handläggare på ekonomiskt bistånd läggs i kuvert med handläggarens namn på och postas i brevlådan som finns vid kommunhuset på Norbergsvägen 19 intill entrén.

Tack för din förståelse!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-30 klockan 8.43

Vill du arbeta hos oss under pågående pandemi?

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom vissa yrkeskategorier och kan arbeta med oss under pågående pandemi.

Vi söker personer med erfarenhet främst inom vård och omsorg men även inom barnomsorg, kostservice, hälso- och sjukvård och socialt samt kurativt arbete.

Intresseanmälan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-29 klockan 15.45

Handlingshjälpen i Fagersta kommun

Som en följd av spridningen av coronaviruset (covid-19) uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som är 70 år och uppåt att begränsa sina sociala kontakter. Därför erbjuder vi nu er som är över 70 år och inte kan lösa det på egen hand att vända er till oss så kan vi hjälpa till med inköp!

Efter ett massivt tryck och då bara ett telefonsamtal kan tas åt gången har det beslutas att även införa ett till nummer under telefontiderna. Nu kan du även använda vår e-tjänst.

Du når handlingshjälpen på 0223-445 96 eller 0223-445 22 eller ring vår växel på 0223-440 00 så ser de till att ni kommer rätt. Våra medarbetare kommer då att i samarbete med de lokala handlarna ta beställningar, packa och köra ut varorna till er. Betalning kommer att ske via faktura som skickas till kunden från Fagersta kommun. Betalningsansvar råder och kunden betalar endast för sitt inköp.

Beställningar tas emot vardagar klockan 9.00-11.00

Leverans sker tisdagar och torsdagar klockan 9.00-15.00

Tänk på att vi inte levererar enstaka varor utan tjänsten gäller ett normalt inköp. Om en vara är slut så försöker vi hitta en motsvarande, men vi kan inte garantera att alla varor finns. Vid leverans måste beställaren eller en ställföreträdare vara hemma.

Varmt välkomna med era beställningar!

Handlingshjälpen sker i samarbete med Taxi Fagersta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-29 klockan 13.35

Elva boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare två boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt elva stycken har smittats. De boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörda boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-25 klockan 11.57

Nio boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt nio stycken har smittats. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-23 klockan 15.35

Daglig verksamhet LSS/SoL håller fortsatt stängt

Utifrån rådande omständigheter kommer daglig verksamhet att fortsatt hålla stängt till och med vecka 36. Syftet med stängningen är att frigöra personal till övriga delar av vård- och omsorgsverksamheten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-17 klockan 8.39

Vad får vi berätta när det gäller smittade?

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Medarbetare som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning. Vi kommenterar heller inte enskilda personers hälsotillstånd.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos medarbetare, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om medarbetares hälsotillstånd.

Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Vi har tidigare skrivit ett längre inlägg: Information till anhöriga till boende i våra vård- och omsorgsboenden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-15 klockan 15.51

Årets nationaldagsfirande och Kulturskolans dag ställs in

Nationaldagsfirandet och Kulturskolans dag som firas den 6 juni på Västanfors hembygdsgård ställs in.

Många besökare tar sig varje år till Västanfors hembygdsgården för att fira 6 juni och Kulturskolan dag. Med anledning av det rådande förbud mot större sammankomster för att minska smittspridningen av covid-19 ställs evenemangen in.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-15 klockan 15.46

Åtta boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär att sammanlagt åtta stycken har smittats. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-12 klockan 13.23

Sju boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär sammanlagt sju stycken smittade. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten. Ingen av medarbetarna uppvisar symptom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-09 klockan 14.00

Friska elever ska gå till skolan

Det är en hög frånvaro i skolorna just nu och vi vill påminna om att elever som är friska ska gå till skolan.

För att inte behöva gå till skolan måste eleven ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Att vara hemma från skolan utan giltiga skäl strider mot lagen om skolplikten. Elever som är hemma under en längre tid kan också får svårt att ta igen missat skolarbetet och därmed riskera att inte nå skolans kunskapskrav.

Här kan du läsa mer om vårt arbete mot skolfrånvaro.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-09 klockan 13.25

Tack!

Det har gått lite drygt en vecka sedan vi bad om hjälp med skyddsutrustning till vården, och vilken respons vi har fått!

Både stora företag, små företag och privatpersoner har lämnat in utrustning, bland annat bågar till ansiktsvisir, andningsskydd, munskydd, skyddsglasögon och plasthandskar. Allt som går att använda kommer att användas på bästa sätt.

Ett stort tack, tillsammans är vi starka!

Vi är fortfarande i behov av OH-film, men även plasthandskar som används inom vården, handsprit/handdesinfektion, skyddsförkläden i plast med kort eller lång ärm samt ytdesinfektionsmedel. Vi tar även emot 3D-printade skalmar för att tillverka skyddsvisir.

Skyddsmaterialet kan ni lämna på Alltjänst, Norbergsvägen 1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-09 klockan 12.24

Vi stänger tillfälligt daglig verksamhet LSS/SoL

Utifrån rådande omständigheter har vi beslutat att stänga daglig verksamhet tillsvidare från och med den 14 april. Syftet med stängningen är att frigöra personal till övriga delar av vård- och omsorgsverksamheten.

Vi återkommer när verksamheten öppnar igen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-09 klockan 11.31

Är du över 65 år och behöver någon att prata med?

Under påskhelgen finns ett av våra äldreombud tillgänglig på telefon för dig som känner att du behöver någon att prata med.

Kanske känner du dig ensam och har många tankar och funderingar. Äldreombudet finns där för dig för att du ska kunna känna dig lite tryggare och ha någonstans att vända dig.

Du når äldreombudet:
Fredag den 10 april - måndag den 13 april mellan klockan 10.00-15.00
Telefonnummer: 0223-448 99

Varmt välkommen att höra av dig!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 13.13

Tack!

Det har gått lite drygt en vecka sedan vi bad om hjälp med skyddsutrustning till vården, och vilken respons vi har fått!

Både stora företag, små företag och privatpersoner har lämnat in utrustning, bland annat bågar till ansiktsvisir, andningsskydd, munskydd, skyddsglasögon och plasthandskar. Allt som går att använda kommer att användas på bästa sätt.

Ett stort tack, tillsammans är vi starka!

Vi är fotfarande i behov av OH-film, men även plasthandskar som används inom vården, handsprit/handdesinfektion, skyddsförkläden i plast med kort eller lång ärm samt ytdesinfektionsmedel. Vi tar även emot 3D-printade skalmar för att tillverka skyddsvisir.

Skyddsmaterialet kan ni lämna på Alltjänst, Norbergsvägen 1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 11.48

Vi stänger tillfälligt daglig verksamhet LSS/SoL

Utifrån rådande omständigheter har vi beslutat att stänga daglig verksamhet tillsvidare från och med den 14 april. Syftet med stängningen är att frigöra personal till övriga delar av vård- och omsorgsverksamheten.

Vi återkommer när verksamheten öppnar igen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 10.00

Är du över 65 år och behöver någon att prata med?

Under påskhelgen finns ett av våra äldreombud tillgänglig på telefon för dig som känner att du behöver någon att prata med.

Kanske känner du dig ensam och har många tankar och funderingar. Äldreombudet finns där för dig för att du ska kunna känna dig lite tryggare och ha någonstans att vända dig.

Då når äldreombudet:
Fredag den 10 april - måndag den 13 april mellan klockan 10.00-15.00
Telefonnummer: 0223-448 99

Varmt välkommen att höra av dig!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 16.25

Vi står starka tillsammans!

Hela världen genomgår nu en kris som vi inte kan föreställa oss slutet på ännu. Effekterna av det nya coronaviruset påverkar oss alla och vi möts hela tiden av nya uppgifter om smittspridningen, från avlägsna delar av världen och från vår egen kommun.

Samhället befinner sig i en kris av sällan skådat slag, men det är inte första gången vår kommun genomlider en kris. Minns brukets avveckling i skuggan av stålindustrins tillbakagång i slutet av 70-talet, minns fastighetsavvecklingar under 90-talskrisen, minns den senaste finanskrisen. Fagersta har alltid rest sig.

Vi måste behålla vår framtidstro, det kommer en tid när detta är förbi som vi måste kunna ta vara på. Vi måste tillsammans föra kommunen framåt, i samförstånd och med stor tillit till varandra och till de rekommendationer som lämnas av myndigheter kring åtgärder som behövs för att bekämpa detta virus. Vi står alla tillsammans i detta som Fagerstabor, för Fagerstabor.

Sprid inte smittan vidare

Du som är äldre eller har underliggande sjukdomar måste skydda dig själv lika mycket som vi andra måste agera beskyddande. Det är framförallt för er som vi behöver göra allt det vi gör. Vi behöver också se till att sjukvården inte blir överbelastad så att den faktiskt kan hjälpa de människor som behöver vård.

Tillsammans är vi många inom kommunen som arbetar för att hantera konsekvenserna av det som händer just nu. Våra medarbetare sliter extra hårt, särskilt inom vård och omsorg, skola och förskola men även i andra verksamheter. Alla våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete!

Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss. Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Det bästa var och en av oss kan göra är att inte sprida smitta vidare.

Kommunen ansvarar för samhällsviktiga verksamheter. Vi har planer och rutiner som hjälper oss att agera samordnat och långsiktigt för att hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter, och en beredskap att ta snabba beslut när det krävs.

Kommunen har infört restriktioner när det gäller besök på kommunens äldreboenden. Vi har beslutat att medarbetare som i sina tjänster har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra detta. Kommunhuset är stängt för obokade besök. Flera möten och evenemang har ställts in. Möten som måste hållas sker nu oftare på distans, via digitala kanaler. Kommunens idrottshallar har stängts för uthyrning. Samtliga åtgärder syftar till att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, minska smittspridning och i förlängningen avlasta sjukvården.

Vi gör också vårt bästa för att nå dig som kommuninvånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt. Vi uppdaterar lägesbild och information löpande på kommunens webbplats: www.fagersta.se/corona.

Alla påverkas

I tider som dessa påverkas vi alla. Studier sker på distans, företag slåss för sin överlevnad. Kommunen gör vad den kan med sin lilla verktygslåda för att stötta er. Vi kan alla fundera över hur vi var och en kan bidra med det lilla extra efter förmåga till företagen i kommunen.

Det är en fråga om liv och död. Ju större ansvar var och en tar desto snabbare kommer vi igenom detta och påverkan på samhället och ekonomin kan lindras. Vårt Fagersta kommer att resa sig ur detta också. Vi får oss antagligen en rejäl smäll. Men vi borstar av oss dammet och vi tar nya kliv framåt, bärande på ännu en tung erfarenhet. Så lätt knäcker man inte en bruksort.

Tillsammans för ett starkare och tryggare Fagersta orkar vi igenom detta.

Marino Wallsten, kommunalråd
Karolina Berglund, kommunchef

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 15.39

Information gällande provtagning på kunder och medarbetare

Myndigheternas riktlinjer uppdateras löpande, och för närvarande sker ingen provtagning på alla som kan ha smittats av coronaviruset covid-19. Provtagning sker endast om det finns indikationer på covid-19.

Om det finns misstanke om smitta hos en medarbetare så kontaktar den enskilde 1177 eller sin vårdcentral som avgör och utför provtagningen. När det gäller provtagning av kunder så är det Region Västmanlands tjänstgörande läkare som avgör om det ska ske. En eventuell provtagningen utförs sedan av Region Västmanland i samverkan med kommunens tjänstgörande sjuksköterska.

Observera att rutiner för provtagning kan komma att ändras utifrån nya direktiv från myndigheterna. Vi återkommer i så fall med ny information.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-08 klockan 15.18

Skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg jobbas det intensivt med att förhindra smittspridning till våra äldre och personer i riskgrupper. Utifrån aktuell kunskap om covid-19 uppdaterar Folkhälsomyndigheten regelbundet rekommendationerna för hur skyddsåtgärder bör tillämpas i vård och omsorg. Rekommendationer som medarbetarna sedan arbetar utifrån.

Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner* så ska medarbetare inom vård och omsorg använda befintligt skyddsmaterial enligt rutin från smittskyddsenheten. Medarbetarna ska skydda sig för att undvika att själva bli smittade och för att inte överföra en eventuell smitta till andra kunder. Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 tillämpas basala hygienrutiner med tillägg av skyddsutrustning enligt direktiv från smittskyddsenheten.

Basala hygienrutiner utgör grunden för att begränsa smittöverföring. Genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall tar vi ansvar och förebygger risker för smittspridning och sjukdom bland medarbetare och kunder.

Fagersta kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra att medarbetare riskerar sin egen och kunders hälsa, till exempel genom förändringar av arbetsformer och/eller arbetssätt.

Fagersta kommun följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp som träffas dagligen. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in från invånare och andra aktörer och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med exempelvis Region Västmanland, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), myndigheter och aktörer.

*Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet är att förebygga direkt och indirekt kontaktsmitta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-06 klockan 15.47

Sex boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare tre boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär sammanlagt sex stycken smittade. De boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörda boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten. Ingen av medarbetarna uppvisar symptom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-06 klockan 15.23

Psykisk ohälsa och covid-19

Tänk på att vi ska skapa en fysisk distansering och inte en social distansering i och med Covid-19. Det är extra viktigt i tider som dessa att visa empati och känslomässig närhet.

You can find information about Covid 19 in other languages here (krisinformation.se) and here (folkhalsomyndigheten.se).

Vad kan du själv göra:

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv. Gå och lägg dig din vanliga tid.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
 • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Utgå från 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare.
 • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

Här hittar du vanliga frågor och svar om covid-19

Tips och råd för att minska din oro vid en kris (Röda korset)

Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177)

Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (UMO)

Äldrelinjen (MIND)

Kvinnofridslinjen

Centrum mot våld – Västerås stad

Om du har tankar på att du inte vill leva längre är det viktigt att du söker hjälp, gärna hos din familjeläkare. Du kan ringa till Självmordslinjen på telefonnummer 90 101 varje dag klockan 06.00-24.00. Hit går det även att ringa om du har en närstående du är orolig för. Du kan även chatta med Självmordlinjen.

Du kan även ringa Röda korsets stödtelefon om du känner dig stressad eller oroad och vill prata med någon. Stödtelefonen är öppen måndag till fredag klockan 12.00-16.00. Alla samtal är anonyma, 0771-900 800.

Självmordslinjen (MIND)

Röda korsets stödtelefon

Om du tänker mycket på Corona kan det vara bra att försöka begränsa sig för exponering. Här kommer några tips för det:

 • Avsätt en maxtid du ska ägna åt uppdatering om Corona. En timme om dagen räcker för att hålla dig uppdaterad kring det viktigaste.
 • När du träffar andra avsätt en tid för hur mycket ni ska prata om Corona och byt sen samtalsämne till annat som är av vikt i vardagen
 • Är du mycket orolig kan du även avsätta tid för att oroa dig. Exempelvis 15 minuter på morgonen och 15 på kvällen. Under den tiden låter du alla tankar och känslor träda fram. Vad du än känner är ok. När tiden är ute fortsätter du med dagen i den mån det går. Om oron dyker upp igen, noterar du den och försöker parkerar den tills det är dags att oroa dig igen.

Vad kan du göra som vän och anhörig:

 • Visa förståelse för att andra kanske känner mer oro än du.
 • Lyssna om någon behöver det och visa tålamod.
 • Försök att ha trevligt ihop och prata om andra saker än coronaviruset.
 • Om du är orolig för att en kollega kommer sjuk till jobbet, prata med hen och inte om hen.
 • Erbjud lite motviktsfakta till kollegan som är väldigt orolig. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-06 klockan 11.00

Ordförandebeslut om att stänga samtliga idrottshallar

Fagersta kommuns följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter gällande hanteringen av covid-19. Kommunen ska på detta sätt bidra till att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april nya allmänna råd ”Håll avstånd och ta personligt ansvar”. Bland råden finns att:

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare

Kommunchef gör utifrån detta den sammanfattande bedömningen att det inte är lämpligt att kommunen tillhandahåller lokaler för idrottsaktiviteter inomhus. Bedömningen delas av förvaltningschef för utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten har därför tagit beslut om att samtliga idrottshallar stängs för uthyrning från och med måndagen den 6 april. Beslutet gäller tills dess att annat beslutas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-03 klockan 11.38

Tre boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär sammanlagt tre stycken smittade. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten. Ingen av medarbetarna uppvisar symptom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-03 klockan 15.39

Information till anhöriga till boende i våra vård- och omsorgsboenden

Vi har fått frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddsenheten hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos medarbetare och de som bor hos oss.

Om någon medarbetare känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen och den personen isoleras i sin lägenhet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Medarbetare som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Vi kommer att kontakta dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om vi bara har ett misstänkt fall så kommer vi inte kontakta några andra anhöriga till personer på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

Enhetschef eller annan utsedd medarbetare i verksamheten tar kontakt med alla anhörig via telefon för en kort information om att covid-19 finns konstaterat i verksamheten. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

Om vi får ett bekräftat fall kommer enhetschefen också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det kan innebära att man bor på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos medarbetare, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om medarbetares hälsotillstånd.

Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-03 klockan 10.56

Har du ett ärende till kommunhuset?

På grund av rådande situation tar vi enbart emot bokade besök i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21.

Har du bokat ett besök ber vi dig vänta utanför så kommer din kontakt och möter upp dig. Du kan också ringa din kontakt eller vår växel: 0223-440 00, receptionen Norbergsvägen 21: 0223-442 60.

Har du inte bokat ett besök ber vi dig ta kontakt med oss via telefon eller mail:
Växeln: 0223-440 00
E-post: info@fagersta.se
Receptionen Norbergsvägen 21: 0223-442 60

Tack för din förståelse!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-02 klockan 15.14

Information till föreningslivet med anledning av coronaviruset

Vi har samlat information som kan vara nyttig för föreningslivet, med anledning av coronaviruset.

Föreningar

Allmänna råd (Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2020-04-01)

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Idrottsföreningar

Allmänna råd (Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2020-04-01)

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar

 1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel
 5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Föreningsbidrag

I nuläget gäller samtliga riktlinjer som vanligt gällande föreningsbidrag. Det innebär att datum för inlämning av redovisningar och ansökningar tillsvidare gäller enligt kommunens bidragsbestämmelser.

OBS! Detta kan komma att förändras beroende på utvecklingen framåt och information om detta uppdateras här på hemsidan!

Hall/planhyror och lokalt aktivitetsstöd

Ett uppdrag att genomlysa detta har påbörjats, mer information kommer.

Arrangemang

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet trädde i kraft söndagen den 29 mars.

Idrottshallar

Samtliga idrottshallar stängs för uthyrning från och med måndagen den 6 april fram till och med terminens slut, 31 maj. Beslutet gäller tillsvidare och kan komma att förlängas.

Fagerlidens konstgräsplan

Konstgräsplanen är tillsvidare öppen för bokning och får nyttjas i enlighet med allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Kontakt med kommunen

Med anledning av rådande situation ska vi undvika fysiska möten och i största möjliga mån hantera dessa i digital form på distans. Har ni frågor specifikt för er förening, är ni välkomna att ta kontakt med oss på Kultur- och fritid.

Text

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-02 klockan 15.09

Två boende på vårdboendet Malmen smittade av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att ytterligare en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset, vilket innebär sammanlagt två stycken smittade. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende är kontaktade.

Precis som vi informerade om tidigare så har medarbetarna som arbetar på Malmen gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten. Ingen av medarbetarna uppvisar symptom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

Om ni har frågor kring detta tala med er närmaste enhetschef. Löpande kontakt hålls med smittskyddsenheten. Det viktigaste är att vi fortsätter upprätthålla basala hygienrutiner och stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-01 klockan 15.47

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-01 klockan 15.12

Filmer på olika språk

Fagersta kommun vill säkerställa att alla invånare i Fagersta känner sig trygga med hur man ska agera och vad som gäller kring rådande situation med Corona smitta (Covid -19). Därför kommer vi att lägga ut filmer på flera olika språk där vi bjuder in människor att höra av sig om det är något som är oklart eller någon information som inte når fram till alla. Filmerna läggs ut när de blir klara utan inbördes värderad turordning.

Hör gärna av er!

Annika Hedberg Roth, utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet
0223-440 64
annika.hedberg.roth@fagersta.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-01 klockan 8.48

Fagersta kommun möjliggör distansmöten i kommunens beslutande organ från och med den
1 april

Med anledning av pandemi, covid-19, finns särskilda skäl för att tillåta distansmöten i kommunens beslutande organ. Detta för att förhindra och minska smittspridning. Deltagarna ska kunna se och höra varandra genom ljud- och bildöverföring i realtid. Beslutet om att tillåta distansmöten gäller fram till och med annat beslutas, dock längst till och med den 30 juni år 2020.

Med beslutande organ avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-04-01 klockan 8.28

Brist på skyddsutrustning

Kan du eller ditt företag hjälpa till? Fagersta kommun börjar få brist på skyddsutrustning för våra medarbetare inom vård och omsorg. Vi löser vissa delar med att vi själva producerar visir av så kallad OH-film, det vill säga plastfilm i A4-storlek. Det gör att vi nu efterlyser OH-film, men även plasthandskar som används inom vården, handsprit, skyddsförkläden i plast med kort eller lång ärm samt ytdesinfektionsmedel.

Vi tar även emot 3D-printade skalmar för att tillverka skyddsvisir.

Skyddsmaterialet kan ni lämna på Alltjänst, Norbergsvägen 1.

Tack på förhand!

Har du något av detta som du vill bidra med, kontakta Anna Eriksson, utredare socialförvaltningen, 0223-448 68, anna.eriksson@fagersta.se eller Tapio Lohiniva, 0223-445 96, tapio.lohiniva@fagersta.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-31 klockan 14.52

Handlingshjälpen i Fagersta kommun

Som en följd av spridningen av coronaviruset (covid-19) uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som är 70 år och uppåt att begränsa sina sociala kontakter. Därför erbjuder vi nu er som är över 70 år och inte kan lösa det på egen hand att vända er till oss så kan vi hjälpa till med inköp!

Du når handlingshjälpen på 0223-445 96 (Tapio Lohiniva) eller ring vår växel på 0223-440 00 så ser de till att ni kommer rätt. Våra medarbetare kommer då att i samarbete med de lokala handlarna ta beställningar, packa och köra ut varorna till er. Betalning kommer att ske via faktura som skickas till kunden från Fagersta kommun. Betalningsansvar råder och kunden betalar endast för sitt inköp.

Beställningar tas emot vardagar mellan klockan 9.00-11.00

Leverans sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 9.00-15.00

Tänk på att vi inte levererar enstaka varor utan tjänsten gäller ett normalt inköp. Om en vara är slut så försöker vi hitta en motsvarande, men vi kan inte garantera att alla varor finns. Vid leverans måste beställaren eller en ställföreträdare vara hemma.

Varmt välkomna med era beställningar!

Handlingshjälpen sker i samarbete med Taxi Fagersta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-30 klockan 19.01

Boende på vårdboendet Malmen smittad av coronaviruset

Idag har vi konstaterat att en boende på vårdboendet Malmen har testat positivt för covid-19, det nya coronaviruset. Igår söndagen den 29 mars uppmärksammade medarbetarna att en boende hade förkylningssymtom. Sjuksköterska kontaktades som i sin tur konsulterade läkare och de tog beslutet att genomföra ett test. Idag kom alltså resultaten tillbaka och personen har covid-19, och vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som Region Västmanland rekommenderar. Anhöriga till berörd boende och till alla andra som bor på enheten är kontaktade.

Medarbetarna som arbetar på Malmen har gått över till så kallad kohort-vård (barriärvård*). Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning enligt rutin från smittskyddsenheten. Ingen av medarbetarna uppvisar symptom på smitta i dagsläget.

Trots detta så finns risken att andra kan komma att insjukna, baserat på hur smittspridningen ser ut i andra delar av landet och världen. Medarbetarna är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boenden, och detta kommer fortsätta gälla. Istället uppmanas anhöriga att ta kontakt med sin närstående på andra sätt.

För frågor kontakta socialchef Pernilla Söderlund, 0223-442 65

*Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där man har en barriär i form av skyddsklädsel eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-27 klockan 14.30

Polisen: Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Redan meddelade ansökningar

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.
I frågor och svar nedan kan du läsa vilka som räknas som deltagare vid olika sammankomster och tillställningar.

Polisens möjligheter att agera

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-26 klockan 13.25

Besöksförbud på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg

För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök på boendeformerna inom äldreomsorgen.

 • Solliden inklusive Bryggan
 • Stolpvreten
 • Koltrasten servicehus
 • Nybo
 • Malmen inklusive Visiten
 • Dagcentralerna på Koltrasten, Stolpvreten och Malmen

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-26 klockan 14.54

Sportcaféet stängt

På grund av den rådande situationen är Fagerstahallens sportcafé stängt tills vidare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-25 klockan 10.41 (Publicerat 24 mars 2020)

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-25 klockan 9.02

Nya regler för restauranger och krogar

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Folkhälsomyndigheten har också haft samråd med länsstyrelser och smittskyddsenheter i fjällregionerna, dit många personer nu reser för att åka skidor. Arrangörerna vid skidanläggningarna har redan vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel i liftköer och liknande, och vistelse utomhus innebär en mindre risk för smitta än vistelse inomhus. Därför kan skidanläggningar hålla öppet, men restauranger och after-ski-verksamhet på orterna omfattas av de nya reglerna.
Folkhälsomyndigheten har redan rekommenderat försiktighet inför resor till alla semesterorter.

– Var och en behöver tänka över om resan är nödvändig att genomföra. Vi har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning, för att skydda de sköra grupperna och för att avlasta hälso- och sjukvården. Man ska komma ihåg att sjukvården i glesbygdsområden inte är dimensionerad för ett stort antal svårt sjuka människor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-24 klockan 11.01

Stöd till barn och unga kring oro

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9.00-12.00 samt 14.00-21.00 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9.00-12.00 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl.

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronaviruset.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-24 klockan 10.00

Fagersta kommun inför Tjänsteperson i Beredskap (TiB)

Fagersta kommun ser ett behov av att inrätta en tidsbegränsad TiB-organisation under pågående virusutbrott av corona, covid-19. Från och med fredag 2020-03-20 kommer det att finnas en tjänsteperson i beredskap utanför ordinarie kontorstid (från klockan 17.00 till klockan 08.00 vardagar samt dygnets alla timmar helger).

Syftet med införande av TiB-funktion är att säkerställa och förenkla kontakten dygnet runt mellan kommunen/kommunledningen och externa myndigheter eller organisationer i händelse av kris och extraordinära händelser. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen som berörs av händelsen. Allmänheten ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser kontakta nödnummer 112.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-23 klockan 13.34

Information till företag med anledning av coronaviruset (covid-19)

Vi vill stötta företagen i kommunen som står inför stora utmaningar och erbjuder nu en del åtgärder.

Bland annat kan vi:

 • Ge anstånd och förlänga betalningstider för kommunala avgifter
 • Snabbare betala för kommunens köp av varor och tjänster från företagen

Om ni behöver anstånd med kommunens avgifter eller snabbare utbetalning av era fakturor kontakta Norra Västmanland ekonomiförvaltning: 0223-440 00

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har möjlighet att ge anstånd för fakturor gällande tlllsyn och tillstånd. Kontakta Servicecenter: 0226-64 50 00

Näringsliv och tillväxt kan svara på frågor, ge tips och förmedla kontakter utifrån företagens behov och de krisstöd som regeringen har satt in.

Verksamt.se finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Vi följer utvecklingen noggrant och fler åtgärder kan komma att erbjudas.

Kontakt: naringsliv@fagersta.se eller se kontaktuppgifter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-23 klockan 15.17

Nationella proven inställda våren 2020

Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni.

Läs mer hos Skolverket

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-23 klockan 14.09

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma

Personer 70 år och äldre uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver.

Den nya coronavirussjukdomen covid-19 har utvecklats till en pandemi och sprids nu i Sverige. Erfarenheter från Kina och Italien, där en smittspridning pågått en längre tid, visar att personer som är 70 år och äldre är en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Information till riskgrupper

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. På så sätt värnar du även sjukvården som kommer att bli svårt belastad.

För att hålla dig frisk

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att t. ex. handla mat. Men gå gärna ut och promenera.

För att inte smitta andra

Känner du att du är sjuk, även med milda symtom, ska du stanna hemma. Dels för att ta hand om dig själv, dels för att undvika att smitta andra. Undvik nära kontakter med andra människor. Sjukdomen covid-19 kan ge milda sjukdomssymtom.

För att avlasta sjukvården

Genom att skydda dig själv från sjukdom och även skydda andra från att smittas hjälper du även sjukvården. Under en begränsad tid kommer det vara en omfattande belastning på sjukvården. Genom att hålla oss friska bidrar vi alla till att avlasta sjukvården.

Håll ut – det går över

Det kan vara ensamt och tråkigt att vara hemma och att inte vara så social som vanligt. Men kom ihåg att det är för en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro - Länk till Röda Korset

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon - Länk till MIND

Viktiga telefonnummer

 • Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19
 • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning
 • Vid livshotande tillstånd ring 112

Har du frågor om din sjukdom kontakta 1177 Vårdguiden eller ring 1177.

Symtom

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Illamående

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-23 klockan 11.57

Försäkringskassan samlar all information om vad som gäller på forsakringskassan.se

Föräkringskassan får många frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och så vidare. Nu finns sidan "Coronaviruset - det här gäller" där de samlat all aktuell information.

Ta del av all information på forsakringskassan.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-20 klockan 11.25

Hindra smittspridning mellan elever som är hemma med luftvägs/förkylningssymtom

Om en elev har luftvägs/förkylningssymtom ska hen stanna hemma från skolan tills hen är symtomfri och två dagar till, utan symtom.

Under den tiden får eleven inte träffa andra än de hen bor tillsammans med i hemmet. Den förkylde ska inte gå till affär, lekparker eller andra ställen där andra vistas.

Är någon i familjen hemma av sådana skäl får inte kamrater eller bekanta bjudas in.

Lars-Urban Lindström
Skolläkare

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-20 klockan 11.20

Valborgsmässofirande vid Simbadet inställt

Högby alpina har beslutat att ställa in valborgsmässofirandet vid Simbadet i Västanfors. Därför är det INTE tillåtet att lämna ris eller liknande där brasan brukar vara.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund kommer även att sätta upp skyltar vid Simbadet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-20 klockan 7.30

Region Västmanland inför luftvägsspår

Region Västmanland förbereder sig nu för en sannolik kraftig ökning av patienter med luftvägssymtom. Det är av stor vikt att separera luftvägssmittade, oavsett om det föreligger misstanke om Covid-19 eller ej, från övriga patienter. Detta då vi har en pågående samhällsspridning av viruset.

En arbetsgrupp inom regionen har tilldelats ett uppdrag att skapa ett gemensamt säkert luftvägsspår som är separerat från vårdcentralerna i regionens fyra noder, Västerås, Köping, Fagersta och Sala.

I Västerås och Köping kommer luftvägsspåret vara öppet mellan klockan 8.00-23.00 alla dagar i veckan. I Fagersta och Sala planeras luftvägsspåret vara öppet mellan klockan 8.00-17.00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-19 klockan 15.37

Folkhälsomyndigheten: Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna.

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

– Stora helger brukar vara stora reshelger. Vi vet av erfarenheter från inte minst Italien och Österrike vad semesterresor kan få för effekter på den geografiska spridningen i ett land, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

– Får vi en geografisk spridning över större delar av landet samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten för en dialog med berörda länsstyrelser och regioner om hur skidturismen under påskloven kan hanteras. Mer information om det kommer nästa vecka.

Utöver den uppmaningen gäller de tidigare rekommendationerna:

 • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
 • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
 • Den som planerar att arrangerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 16.58

Information från kultur- och fritidsverksamheten på grund av den rådande situationen

Har du luftvägssymtom så skall du inte besöka någon av våra verksamheter.

Fagerstahallen

 • Vi stänger simhallens gym, dam- och herrbastun samt spinningen och cirkelträningen från och med imorgon onsdag den 18 mars. Även Fagersta raining camp hållet stängt till och med juni.
 • Simhallen och vattengymnastiken är öppen som vanligt

Till alla föreningar

 • Vi uppmanar att noga överväga och följa Folkhälsmyndighetens/idrottsrörelsens rekommendationer gällande att arrangera matcher och träningar
 • Sporthallarna är öppna som vanligt tillsvidare med möjlighet att boka tid

Kulturskolan

 • Ingen musikundervisning med instrument i klasserna, enskild undervisning fortsätter med egna instrument samt teoretisk undervisning
 • Enskild undervisning fortsätter tillsvidare samt gruppundervisningen.
 • Vi ställer in alla ensemblespelningar och alla publika arrangemang

Biblioteket

 • Har öppet efter personalsituation, information om aktuella öppettider finns på fagersta.se, i våra sociala medier samt på entrédörren
 • Det råder begränsad service mellan biblioteken i regionen
 • Boken kommer till dig tas bort tillsvidare
 • Förseningsavgifter gällande utlåning tas bort tillsvidare. Kom in med din bok först när du är frisk igen!
 • Vi ställer in alla publika arrangemang

Fagersta ungdomscenter

 • Håller öppet som vanligt tillsvidare

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 15.16

Kommunfullmäktiges sammanträde inställt

På grund av att många av kommunfullmäktiges ledamöter tillhör en riskgrupp för coronaviruset, har presidiet valt att ta det säkra före det osäkra och ställa in sammanträdet som skulle ha varit nu på måndag den 23 mars.

Vi återkommer med information om huruvida fullmäktige sammanträder senare i mars.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 15.10

Information till vårdnadshavare med barn placerade på förskola i Fagersta kommun

Utbildnings- och Fritidsförvaltningen har utifrån rådande coronasituation tagit följande beslut:

 • Samtliga föräldramöten och föräldraråd ställs tillsvidare in
 • Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer matsituationen att förändras för att minimera smittorisken
 • Verksamheten kommer att i största möjliga mån bedrivas utomhus

Förövrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens länk som ni hittar på Fagersta kommuns hemsida.

Har ni frågor eller önskar ytterligare information, vänligen kontakta förskolans rektor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 13.19

Information från familjerådgivning med anledning av coronaviruset

Med anledning av vårt ansvar att minska smittorisken för coronaviruset (covid-19) är det för närvarande endast möjligt att tillhandahålla rådgivande samtal via våra telefoner.

Helene Risberg: 0223 442 89, 076-723 53 84

Karina Ahl Hansen: 0223-446 07, 070 -530 69 03

För er som har inbokade tider:

Vi kontaktar er för gemensam planering av den fortsatta kontakten. Spara gärna ovanstående telefonnummer i era mobiler så ni ser när det är vi som ringer.

På grund av hemarbete läses ej vår mejladress familjeradgivningen@fagersta.se av varje dag under denna period.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 13.07

Information till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset

Utbildnings-och fritidsförvaltningen har utifrån rådande coronasituation tagit följande beslut:

 • Samtliga föräldramöten och föräldraråd ställ tillsvidare in
 • Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer matsalssituationen förändras för att minimera smittorisken
 • Idrottslektionerna kommer att i största möjliga mån att bedrivas utomhus

För övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens länk som ni hittar i Infomentor samt på Fagersta kommuns hemsida

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-16 klockan 7.19

Uppmaningar från smittskyddsöverläkaren

Uppmaningar från smittskyddsöverläkare Jan Smedjegård.

De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset blir mycket lindrigt sjuka, det är oftast som att få en enkel förkylning. En mycket liten andel blir svårare sjuka. För att begränsa antalet svårt sjuka är det mycket viktigt att även de med lindriga symtom inte utsätter andra för smitta i onödan. På så sätt belastas inte sjukvården i onödan och kapaciteten räcker bättre till över tid för att behandla de som behöver det.

Smittskyddsläkaren vill därför uppmana alla till följande:

 • Undvik gärna större folksamlingar när så är möjligt
 • Håll gärna en meters avstånd till andra människor när så är möjligt
 • Undvik nära kontakt med synligt förkylda eller hostande människor – minst två meters avstånd
 • Iakttag god handhygien vid färd med allmänna kommunikationsmedel; sprita eller tvätta händerna direkt efter vistelse i bussar, tåg etc, och alltid före matlagning
 • Stanna hemma från arbete, skola, förskola, och andra tillfällen att träffa andra människor, när du är förkyld/har tecken på luftvägsinfektion.
 • Om du får en förkylning eller annan luftvägsinfektion, så är huvudregeln nu att du ska stanna hemma från arbete/skola/förskola och vara hemma tills du är frisk, och ytterligare två dagar.
 • Om du jobbar inom vård eller omsorg är det än viktigare att du inte är på arbetet med symtom på luftvägsinfektion - rådgör med din chef: kan du arbeta hemifrån, eller ska du sjukskriva dig.
 • Var allmänt mer återhållsam med att träffa människor, särskilt om du eller de har luftvägssymtom

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-12 klockan 10.54

Besöksförbud på våra verksamheter inom kommunens äldreomsorg

För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök på boendeformerna inom äldreomsorgen.

 • Solliden inklusive Bryggan
 • Stolpvreten
 • Koltrasten servicehus
 • Nybo
 • Malmen inklusive Visiten
 • Dagcentralerna på Koltrasten, Stolpvreten och Malmen

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 21.01

Folkhälsomyndigheten föreslår begränsning av möten

Allmänna sammankomster med fler än 500 personer bör tills vidare inte få hållas. Det föreslår Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen. När ett sådant beslut börjar gälla bestämmer regeringen.

Syftet med förslaget är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet och samlas på samma plats. Det kan till exempel handla om större idrottsevenemang, konserter, mässor eller konferenser, uppger Folkhälsomyndigheten.

– Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten skriver också att ett beslut från regeringen bör omprövas kontinuerligt och inte gälla längre än nödvändigt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 20.56

Slopad karensdag med anledning av coronaviruset

Regeringen har i dag presenterat ett förslag till extra ändringsbudget med anledning av det pågående virusutbrottet. Ett av förslagen är att karensdagen slopas. För den som blir sjuk innebär det att staten betalar ut sjukpenning redan från första dagen man är frånvarande på grund av sjukdom.

Det nya förslaget gäller från i dag, den 11 mars 2020. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården enligt regeringen.

Bland de andra förslagen finns stöd till berörda myndigheter och möjlighet för företag att få uppskov med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år.

Pressmeddelande: Extra ändringsbudget med anledning av coronavirusetPDF 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 17.24

Besöksförbud på Region Västmanlands vårdmottagningar

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Därför har Region Västmanland infört besöksförbud på länets sjukhus och psykiatriska avdelningar.

Besöksförbud på Region Västmanlands sjukhus och psykiatriska avdelningar

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Därför har Region Västmanland infört besöksförbud.

Från och med idag, 11 mars kl. 15, införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus, och sjukdomen covid-19. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar. Region Västmanland kommer också rekommendera Västmanlands kommuner att besluta om besöksförbud på äldreboende och andra motsvarande verksamheter.

Besöksförbudet innebär att:

- Vårdavdelningar som omfattas av besöksförbudet finns på sjukhusen i Fagersta, Köping, Västerås och Sala. Förbudet inkluderar också besök till psykiatriska slutenvårdsavdelningar samt rättspsykiatrin

Beslutet gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan man få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 10.34

Angående coronaviruset och våra verksamheter inom kommunens vård och omsorg

Enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten råder vi anhöriga att undvika onödiga besök på sjukhus samt att besöka närstående på äldreboenden, inom hemtjänst, LSS-verksamheter och boende för psykiskt funktionshinder och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 09.26

Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-11 klockan 07.43

Stanna hemma om du har symtom!

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-06 klockan 11.29

Viktigt att tänka på angående det nya coronaviruset
/Covid-19 på äldreboenden, i hemtjänst samt LSS-verksamheter

Smittskyddsläkarens rekommendationer utifrån den nuvarande situationen.

Viktigt att veta: Det finns för närvarande ingen allmän spridning av viruset i Sverige, utan ett antal enstaka importfall med begränsad spridning kring dessa, som smittspåras.

 • Läget kan ändras, då meddelas det
 • Strävan är att jobbet skall skötas i princip som vanligt

Det som bör göras nu för att minska risken för Covid-19 på ett boende/i hemtjänst/LSSverksamhet:

 • Om personal (eller brukare) insjuknar med luftvägssymtom inom 14 dagar efter vistelse i riskområde (se Folkhälsomyndighetens hemsida, hör med enhetschef, och om risk inte kan avfärdas, ring 1177)
 • Var försiktig med resor till riskområden enligt ovan
 • Eventuellt kan en skylt sättas upp som uppmanar besökare att inte komma in om de är förkylda/luftvägssjuka (gäller ju nu som alltid)

I det läge som nu råder, är det OCKSÅ bra att minska sjuklighet i ”vanliga” luftvägsinfektioner, eftersom sådana i nuläget kan leda till extra oro. Tänk på att:

 • Vara noggrannare än vanligt med att inte arbeta när du har en luftvägsinfektion
 • Vara mycket noga med vanliga hygienåtgärder (basala hygienrutiner)

Vad ska jag göra om jag blir luftvägssjuk/förkyld?

- Sjukanmäla dig till arbetsledare och gå hem

Vad ska jag göra om en brukare blir luftvägssjuk/förkyld?

- Skydda mig på vanligt sätt med avstånd, god handhygien, vid behov (om influensa) munskydd klass IIR.


Det finns i nuläget inga skäl att ha andningsskydd på boenden/i hemtjänst/inom LSSverksamhet i allmänhet. OM en personal blir sjuk efter att ha rest till riskområde kommer hen att provtas, och om det visar sig vara coronavirus så kommer en uppföljning att ske, och åtgärder att vidtas.

https://folkhalsomyndigheten.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-06 klockan 11.07

Om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa med hänsyn till det aktuella riskområdet för smitta av det nya coronaviruset, covid-19

Smittskyddsläkarens rekommendationer utifrån den nuvarande situationen.

Inga restriktioner gäller

Om du är symtomfri gäller inga restriktioner för arbete, skolgång eller andra aktiviteter. Om du har symtom som feber och/eller luftvägsinfektion (hosta) men inte vistats i något av riskområdena eller varit i kontakt med någon som konstaterats vara smittad finns det inte heller några restriktioner.

Stanna hemma och kontakta vården

Om du har symtom (feber, hosta eller andningsbesvär) och har, inom 14 dagar, varit i något av de områden som listas nedan ska du stanna hemma och ringa till 1177 för rådgivning. Detta gäller även om symtomen skulle komma efter att du redan återgått till sitt arbete, skola eller övrig aktivitet. Då är det också viktigt att du tar dig hem enskilt och tar kontakt med vården via 1177 för rådgivning.

Karta över Italiens provinser

Riskområden

 • Kinas fastland och Hong Kong (Macau undantaget)
 • Sydkorea
 • Iran
 • Norra Italiens regioner Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana. Se bifogade karta.

Om du varit i kontakt med någon som konstaterats smittad eller som bedömts (av officiell person) vara ett starkt misstänkt fall ska du stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning.

På folkhälsomyndighetens webbplats hittar du uppdaterad information och frågor och svar om coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Du kan också ringa 113 13 för svar om sjukdomen.

https://folkhalsomyndigheten.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-05

Region Västmanland har publicerat en sida med frågor och svar om covid-19

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-03-01

Coronaviruset: Om att gå till jobbet,
skolan med mera efter utlandsresa

Om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa med hänsyn till det utökade riskområdet för smitta av det nya coronaviruset, covid-19. Inga restriktioner gäller om du är symtomfri gäller inga restriktioner för arbete, skolgång eller andra aktiviteter.

Om du har symtom som feber och/eller luftvägsinfektion (hosta) men inte vistats i något av riskområdena eller varit i kontakt med någon som konstaterats vara smittad finns det inte heller några restriktioner.

När ska jag stanna hemma och kontakt vården?

Om du har symtomen (feber, hosta) och har, inom 14 dagar, varit i något av de områden som listas nedan ska man stanna hemma och ringa till 1177 för rådgivning. Detta gäller även om symtomen skulle komma efter att du redan återgått till ditt arbete, skola eller övrig aktivitet. Då är det också viktigt att ta sig hem enskilt och ta kontakt med vården via 1177 för rådgivning.

Riskområden

 • Kinas fastland och Hong Kong (Macau undantaget)
 • Sydkorea
 • Iran
 • Norra Italiens regioner Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
 • Vid genomresor eller byte av plan i dessa riskprovinser i Italien finns det inga restriktioner
 • Aostadalens skidorter (exempelvis Courmayeur, Cervinia och Monterosa) och Trentinos skidorter (exempelvis Madonna di Campiglio, Val Gardena) är undantagna. Dessa skidorter ligger inte i de fyra riskområdesprovinserna

Om du varit i kontakt med någon som konstaterats smittad eller som bedömts (av officiell person) vara ett starkt misstänkt fall ska du stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning.

folkhälsomyndighetens webbplats hittar du uppdaterad information och frågor och svar om coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Du kan också ringa 113 13 för svar om sjukdomen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-02-27

Information med anledning av det nya coronaviruset

Stanna hemma och ring 1177 om du tror att du är drabbad.

Sjukdomen som sprids av det nya coronaviruset heter covid-19. Symtomen är feber och hosta och påminner om influensa. Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19.

Om du tror att du kan vara smittad är det mycket viktigt att du inte åker direkt till sjukvården utan stannar hemma och ringer till 1177 vårdguiden på telefon. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter.

Läs mer om vård och coronaviruset på 1177.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt aktuella frågor och svar om coronaviruset

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2020-02-25

Information med anledning av coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Information om exempelvis symptom och smitta

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. De har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Samlad information från flera myndigheter

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Hur förbereder sig Fagersta kommun för eventuellt utbrott?

Fagersta kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Senast ändrad: 2020-08-04

Scrolla upp