SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Info till anhöriga till boende i vård- och omsorgsboenden

Vi har fått frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddsenheten hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos medarbetare och de som bor hos oss.

Om någon medarbetare känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom skärmar vi av den personen och den personen isoleras i sin lägenhet. Vi använder skyddskläder för att inte sprida smitta, och vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. Medarbetare som arbetar med smittade personer kommer att använda skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Vi kommer att kontakta dig om din närstående blir smittad

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss får ta ett prov för covid-19 är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om vi bara har ett misstänkt fall så kommer vi inte kontakta några andra anhöriga till personer på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende är vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

Enhetschef eller annan utsedd medarbetare i verksamheten tar kontakt med alla anhörig via telefon för en kort information om att covid-19 finns konstaterat i verksamheten. Du ska ha möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

Om vi får ett bekräftat fall kommer enhetschefen också att kontakta de som bor närmast den som blivit smittad. Det kan innebära att man bor på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning.

På samma sätt kommer vi enbart kunna bekräfta eller dementera att det finns fall hos medarbetare, men inte berätta var. Det beror också på sekretess – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om medarbetares hälsotillstånd.

Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Senast ändrad: 2020-04-03

Scrolla upp