SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av tre avdelningar HR- och utveckling, Upphandling och service samt Näringsliv och tillväxt.

HR- och utveckling

Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Fagersta samt att leda och samordna kommunens angelägenheter. Det gör vi genom att arbeta med samverkan, dialog och delaktighet. Vår uppgift är också att följa upp de mål som är antagna av kommunfullmäktige och nämnder. Utvecklingsavdelningen har det övergripande ansvaret för:

 • central administration
 • information och kommunikation
 • beredskapssamordning
 • utredning och ärendeberedning 
 • kvalitetsutveckling
 • kommunens arkiv

Utvecklingsavdelningen hanterar även inkommande post för registrering och sköter ärendehantering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.

HR-avdelningen ger service till förvaltningarna och de anställda i frågor som rör:

 • personal- och lönepolitik
 • lönesättningar och löneförhandlingar
 • tolkning och tillämpning av lagar och avtal
 • arbetsrättsliga förhandlingar
 • försäkringsfrågor
 • rehabilitering och arbetsmiljö
 • jämställdhet och mångfald
 • personalstatistik
Porträttbild på Ingmarie Westling Gustavsson som är HR- och utvecklingschef.

Ingmarie Westling Gustavsson, chef över HR och utveckling.

Upphandling och service

Upphandling och service svarar för kommunens centrala upphandlingsverksamhet och hjälper förvaltningarna att upphandla rätt produkter och tjänster till bästa möjliga villkor. För alla kommunens upphandlingar gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna. Upphandling och service ansvarar även för:

 • överförmyndarverksamheten
 • försäkringsadministration
 • vaktmästeri och post
 • växel och reception
Mikael Eriksson

Upphandlingschef Mikael Eriksson är chef över Upphandling och service.

Näringsliv och tillväxt

Näringsliv och tillväxt har i uppdrag att ge stöd, råd och service till det lokala näringslivet och fungerar även som en länk mellan kommun/politik och näringsliv. Förvaltningen har följande fokusområden:

 • strategiska etableringar
 • stöd till befintliga företag
 • nyföretagande

Näringsliv och tillväxt har också det övergripande ansvaret för kommunens arbete med turism och besöksnäring.

Porträtt bild på Lars Fors som är chef på avdelnigen Näringslivs och tillväxt.

Lars Fors är chef över Näringsliv och tillväxt.

Senast ändrad: 2020-08-19

Scrolla upp