SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att socialnämndens beslut verkställs och att de verksamheter som är nämndens ansvar utförs. Samordning av verksamheterna, övergripande administration och service till allmänhet, förtroendevalda och arbetstagarorganisationer handhas på socialkontoret.

Socialförvaltningen består av följande avdelningar:

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är lagstyrd och insatserna styrs till största delen av socialtjänstlagen. Främsta uppgiften är att stödja och företräda enskilda individer, familjer och grupper med särskilda behov av stöd och hjälp, missbruksvård, barn- och ungdomars förhållanden och familjerättsliga ärenden. Serveringstillstånd för alkoholtillstånd handläggs också på den här avdelningen. Den tidigare avdelningen social hållbarhet har upphört i sin gamla form och är till största del implementerad inom avdelningen individ- och familjeomsorg, verkställighet arbete. Ett nära samarbete finns med andra aktörer så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att minska arbetslösheten, skapa sysselsättning och genomföra åtgärder som stärker den enskilda individen. Genom att individ- och familjeomsorg även handlägger försörjningsstöd betonas den förstärka arbetslinjen.

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsavdelningen bedriver en verksamhet för äldre och funktionshindrade. Inriktningen är att stödja möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet. Verksamheten är inriktad på hjälp i hemmet, särskilt boende för äldre och bostad med särskild service för funktionshindrade.

Socialchef Pernilla Söderlund är chef över förvaltningen.

Senast ändrad: 2020-03-11

Scrolla upp