SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Information till anställda och uppdragstagare om kommunens hantering av personuppgifter

När du är anställd eller uppdragstagare i Fagersta kommun behandlar vi de personuppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel för att du ska kunna få lön, delta i utbildningar och få tillgång till de arbetsverktyg du behöver.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter?
Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@fagersta.se eller via växeln. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter från andra myndigheter.
  • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

  • Löneutbetalningar
  • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
  • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier.
  • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
  • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land
Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast använda vår e-tjänst för begäran om registerutdrag. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan vända dig till vår reception på Norbergsvägen 19, 737 42 Fagersta.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens växel på telefon 0223- 440 00 eller via e-post info@fagersta.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Den förvaltningen där du är anställd är personuppgiftsansvarig för de uppgifter de har om dig till följd av anställningen.

Vem är dataskyddsombud?
Dataskyddsombuden nås på dso@fagersta.se eller 0223- 440 00.

Har du synpunkter på vår hantering?
Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Senast ändrad: 2020-03-12

Scrolla upp