SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Om inkludera flera!

tjugo personer samlade för att diskutera projekt Inkludera flera!

Vi tror att vi kan hitta smarta, hållbara, gemensamma lösningar på Fagerstas utmaningar tillsammans!

Fagersta kommun genomför under 2016 - 2018 ett projekt med samlingsnamnet Inkludera flera!

Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Därför vill vi också bjuda in så många invånare som möjligt att delta i skapandet av framtidens Fagersta genom en rad medborgardialoger.

Medborgardialogerna ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen tillsammans med övriga delar av samhället ska inkludera flera. Dialogerna kommer att ha formen av både fysiska och digitala möten och startar under hösten 2016.

Den 16 maj 2016 hölls den första informationen för ett tjugotal personer på Malmen i Fagersta. Inbjudan till detta möte hade gått ut till föreningar, studieförbund och organisationer i Fagersta samt internt i kommunen. På bilden ovan informerar en av våra följeforskare; Martin Sande, konsult knuten till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Följ projektet och få information om hur du kan delta själv, genom att läsa våra nyhetsuppdateringar, som du även hittar i spalten till höger.

Processbild

Projektgrupp:
Annika Hedberg Roth, Elisabet Iveblad Grahn, Anders Kilström

Följeforskare och processtöd:
Camilo Calderon, Martin Sande och Martin Westin

Styrgrupp:
Sune Andersson, Niclas Bergström, Annika Hedberg Roth, Elisabet Iveblad Grahn, Anders Kilström, Marino Wallsten, Per Österberg,

Projektet genomförs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Har du åsikter eller frågor - hör gärna av dig!

Senast ändrad: 2017-01-26

Scrolla upp