SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunens kvalitet i korthet

Hur används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Sedan 2011 deltar Fagersta i Sveriges Kommuners och Regioners undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?

2019 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen. Frågorna är indelade i tre huvudområden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Alla resultat redovisas i jämförelse med de andra kommunerna och är indelade i tre färger. Grön innebär att vi är bland de 25 procent med högst resultat och röd är de 25 procent med lägst resultat. Gul är de 50 procent som ligger däremellan.

Vissa mätningar hämtas från året innan undersökningen. Därför kan det saknas resultat för år 2019.

På sidan kolada.se kan du se resultatet könsuppdelat. Där kan du också se trender och jämföra resultatet med liknande kommuner.

Senast ändrad: 2020-05-20

Scrolla upp