SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Fagersta kommuns medborgarundersökning.

Varför har jag fått det här brevet?
Du får det här brevet eftersom vi vill ta reda på vad invånarna tycker om oss och våra verksamheter. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av oss. Du är en av flera invånare i åldern 18–84 år som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.

Varför ska jag delta?
Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i vår kommun verkligen ser på oss.

Måste jag delta om jag fått ett brev?
Det är frivilligt att delta men självklart är vi angelägna av att du är med. Du och de andra som får enkäten bildar tillsammans din kommun i miniatyr, så dina svar är värdefulla!

Kan jag besvara frågorna digitalt?
Ja. Som urvalsperson kan du välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkäten eller via webben, www.insamling.scb.se. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickats ut den 16-22 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer. Svara gärna så snart som möjligt! Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan.

Kan jag svara på enkäten på ett annat språk än svenska?
Enkäten finns även på:
engelska, finska och spanska på webben och arabiska på papper.
Please visit www.scb.se/medborgarundersokningen-eng for information in English.

Vem står bakom undersökningen?
SCB gör medborgarundersökningen på uppdrag av oss. Den görs alltså inte i kommersiellt syfte.

Vilka använder svaren och hur?
När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av vår kommunledning och våra förvaltningar.

I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att använ­das av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Var publiceras den färdiga statistiken?
Statistiken kommer att finnas hos oss i december 2017 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas (under demokrati) www.statistikdatabasen.scb.se

Vad händer om jag inte deltar?
Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunledningen beslutar om framtiden.

Måste jag svara på alla frågor?
Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?
Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns på SCB hämtar vi uppgif­ter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, medborgarskap, utbildning och inkomst från SCB:s register (om uppgifterna finns). Ibland hämtar vi även in uppgift om vilken del av kommunen var och en som svarar tillhör.

Är mina svar verkligen skyddade?
Ja. Alla uppgifter om dig är sekretesskyd­dade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlig­hets- och sekretesslagen (2009:400).

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi på SCB är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som SCB gör.

Du har rätt att en gång per år be om gratis information från oss om de person­uppgifter som vi har om dig. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina person­uppgifter på ett sätt som bryter mot person­uppgiftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade. Du har samma rättigheter gentemot oss.

Senast ändrad: 2017-08-22

Scrolla upp