SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Politisk organisation

Sessionssalen

I Fagerstas kommunala organisation finns det en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Vi har även flera samarbeten med andra kommuner i form av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens "riksdag". Fullmäktige består av 35 ledamöter som väljs var fjärde år. Därefter väljer kommunfullmäktige vilka som ska vara ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. De 35 mandaten i kommunfullmäktige är för närvarande fördelade på följande sätt:

Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 7
Sverigedemokraterna 6
Moderaterna 5
Liberalerna 1
Sjukvårdspartiet 1

Kommunstyrelse, nämnder och förbund

Kommunstyrelsen samordnar och leder kommunens verksamhet. Därutöver finns ett antal nämnder och kommunalförbund som ansvarar över olika verksamheter. Under dessa finns en
förvaltning där det arbetar anställda i kommunen för att utreda, planera och genomföra det som politikerna beslutar om.

Fagersta kommuns egna nämnder:

 • kommunstyrelse
 • socialnämnd
 • utbildnings- och fritidsnämnd
 • överförmyndarnämnd
 • valnämnd
 • krisledningsnämnd

 Nämnder med andra kommuner:

 • Norra Västmanlands ekonominämnd
 • Västmanland-Dalarna lönenämnd
 • Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

 Förbund med andra kommuner:

 • Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
 • Norra Västmanlands Samordningsförbund
 • Norra Västmanlands Utbildningsförbund
 • Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

skylt

Senast ändrad: 2019-12-10

Scrolla upp