SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan kallas Fagerstas "riksdag". Alla större beslut för kommunen fattas av fullmäktige. Det kan gälla hur stadens organisation ska se ut, budget, skatt eller andra frågor av större ekonomisk betydelse.

Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen, facknämnderna eller kommunalförbunden i ett stort antal frågor som inte är av större vikt eller principiell karaktär.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter. Socialdemokraterna är det största partiet i kommunen. De har ett valtekniskt samarbete med Moderaterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet. Övriga partier som är representerade i fullmäktige är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

 

Åsa-Märta Sjöström (S) är ordförande i kommunfullmäktige.

Eleonor Wikman

Eleonor Wikman (S) är förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Dick Helsing

Dick Helsing (M) är andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket innebär att du är välkommen att närvara och lyssna på debatten. En annons om detta kommer en vecka innan på hemsidan samt i Fagersta-Posten. Uppgift om vilka ärenden som kommer att behandlas kan du se på hemsidan och på kommunens digitala anslagstavla. Sammanträdena hålls på Lindgården, i lokalen Hjortronmyren, klockan 18.00 följande datum år 2018:

Måndag den 19 februari
Måndag den 26 mars
Måndag den 23 april
Måndag den 21 maj
Måndag den 18 juni
Måndag den 24 september
Måndag den 22 oktober
Måndag den 19 november
Måndag den 17 december

Efter sammanträdet publiceras en kort sammanfattning av de beslut som togs på hemsidan, KF i korthet. Ungefär en vecka efter sammanträdet publiceras protokollet i sin helhet. 

Gruppledare i kommunfullmäktige

Eleonor Wikman (S)
Elisabeth Hanning (V)
Jan Johansson (M)
Christer Borg (SD)
Barbro Norström (SjvU)
Magnus Bohman (L)

Ledamöter

 • Andersson, Sune (S)
 • Bergström, Gertraude (S)
 • Bergström, Niclas (S)
 • Björlestrand, Mikael (S)
 • Bohman, Magnus (L)
 • Borg, Christer (SD)
 • Carlsson, Marcus (V)
 • El Rachidi, Gustav (S)
 • Eldståhl, Lena (V)
 • Eriksson, Christian (M)
 • Eriksson, Rikard (S)
 • Falk, Christer (SD)
 • Fredriksson, Bertil (SD)
 • Granlund, Hans (V)
 • Granqvist, Kjell (M)
 • Hanning, Elisabeth (V)
 • Helsing, Dick (M) - 2:e vice ordförande
 • Helsing, Isabelle (M)
 • Henriksson, Stig (V)
 • Himmler, Tony (S)
 • Hynynen, Anna (S)
 • Johansson, Jan (M)
 • Johansson, Stefan (V)
 • Jönsson, Bengt-Åke (SD)
 • Laroma, Anina (SD)
 • Lindgren, Bengt (S)
 • Normann, Linda (V)
 • Norström, Barbro (SjvU)
 • Nurmi, Marjatta (S)
 • Persson, Jenny (SD)
 • Sjöström, Åsa-Märta (S) - ordförande
 • Skoglund, Ulrika (S)
 • Ström, Anna (V)
 • Wallsten, Marino (S)
 • Wikman, Eleonor (S) - 1:e vice ordförande

Ersättare

 • Abdul Sater, Nana (V)
 • Eriksson, Jessika
 • Eriksson, Niklas
 • Gonsalez, Walter Eduardo
 • Hellman, Kristina (L)
 • Hellström, Andreas (S)
 • Johansson, Birgitta (S)
 • Johansson, Gabriel (V)
 • Kilickiran, Kursat (S)
 • Lang Larsson, Maria (M)
 • Libäck-Lundstedt, Solfrid (SjvU)
 • Lilja-Stenholm, Anita (L)
 • Lundquist, Marina (V)
 • Lyly, Erkki (S)
 • Molin, Gunilla (M)
 • Norgren, Andreas (M)
 • Nygårds, Helena (S)
 • Olander, Mats (SjvU)
 • Strandberg, Stefan (S)
 • Sundberg, Gunilla (S)
 • Söderblom, Eva (S)
 • Ulfborg, Tomas (V)

Senast ändrad: 2018-11-09

Scrolla upp