SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan kallas Fagerstas "riksdag". Alla större beslut för kommunen fattas av fullmäktige. Det kan gälla hur stadens organisation ska se ut, budget, skatt eller andra frågor av större ekonomisk betydelse.

Kommunfullmäktige har överlåtit sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen, facknämnderna eller kommunalförbunden i ett stort antal frågor som inte är av större vikt eller principiell karaktär.

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter. Socialdemokraterna är det största partiet i kommunen. De har ett valtekniskt samarbete med Moderaterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet. Övriga partier som är representerade i fullmäktige är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Åsa-Märta Sjöstrm

Åsa-Märta Sjöströ (S) är kommunfullmäktiges ordförande.

Eleonor Wikman

Eleonor Wikman (S) är förste vice ordförande i kommunfullmäktige.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket innebär att du är välkommen att närvara och lyssna på debatten. En annons om detta kommer en vecka innan på hemsidan. Uppgift om vilka ärenden som kommer att behandlas kan du se på hemsidan och på kommunens digitala anslagstavla. Sammanträdena hålls klockan 18.00 följande datum år 2020:

Måndag den 17 februari
Måndag den 23 mars
Måndag den 27 april
Måndag den 25 maj
Måndag den 15 juni
Måndag den 28 september
Måndag den 19 oktober
Måndag den 23 november
Måndag den 14 december

Efter sammanträdet publiceras en kort sammanfattning av de beslut som togs på hemsidan, KF i korthet. Ungefär en vecka efter sammanträdet publiceras protokollet i sin helhet. 

Gruppledare i kommunfullmäktige

Eleonor Wikman (S)
Hans Granlund (V)
Jan Johansson (M)
Christer Borg (SD)
Barbro Norström (SjvU)
Magnus Bohman (L)

Ledamöter

 • Abdul Sater, Nana (V)
 • Andersson, Lennart (M)
 • Andersson, Sune (S)
 • Bergström, Gertraude (S)
 • Bergström, Niclas (S)
 • Bergström-Hynynen, Anna (S)
 • Björlestrand, Mikael (S)
 • Bohman, Magnus (L)
 • Borg, Christer (SD)
 • Eduardo Gonsalez, Walter (SD)
 • El Rachidi, Gustav (S)
 • Eldståhl, Lena (S)
 • Eriksson, Christian (M)
 • Eriksson, Niklas (SD)
 • Falk, Christer (SD)
 • Fredriksson, Bertil (SD)
 • Granlund, Hans (V)
 • Hanning, Elisabeth (V)
 • Himmler, Tony (S)
 • Johansson, Birgitta (S)
 • Johansson, Jan (M)
 • Johansson, Stefan (V)
 • Jönsson, Bengt-Åke (SD)
 • Lang Larsson, Maria (M)
 • Lindgren, Bengt (S)
 • Lundqvist, Marina (V)
 • Molin, Gunilla (M)
 • Normann, Linda (V)
 • Norström, Barbro (SjvU)
 • Nurmi, Marjatta (S)
 • Sjöström, Åsa-Märta (S) - ordförande
 • Skoglund, Ulrika (S)
 • Ulfborg, Tomas (V)
 • Wallsten, Marino (S)
 • Wikman, Eleonor (S) - 1:e vice ordförande

Ersättare

 • Berglin, Hans-Åke (V)
 • Bergman, Kristina (V)
 • Cronberg, Stefan (M)
 • Eriksson, Jessika (SD)
 • Hellman, Kristina (L)
 • Hellström, Andreas (S)
 • Larsson, Leif (M)
 • Libäck-Lundstedt, Solfrid (SjvU)
 • Lilja-Stenholm, Anita (L)
 • Lindh, Annelie (M)
 • Lyly, Erkki (S)
 • Nordin, Marianne (SD)
 • Nygårds, Helena (S)
 • Olander, Mats (SjvU)
 • Piirhonen, Lars (S)
 • Silander, Kimmo (SD)
 • Strandberg, Stefan (S)
 • Sulin, Teemu (V)
 • Sundberg, Gunilla (S)
 • Söderberg, Ann-Mari (S)
 • Söderblom, Eva (S)
 • Todorovic, Nedjo (V)

Senast ändrad: 2020-09-25

Scrolla upp