SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och är tillsammans med de olika nämnderna ansvarig för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens centrala uppgifter:

 • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.
 • Utveckling av den lokala demokratin.
 • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt.
 • Samordna frågor som rör de kommunala samverkansorganisationerna.
 • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 • Verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 • Omvärldsbevakning.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten med undantag från särskilda tillfällen då styrelsen bjuder in till öppet sammanträde. Protokollen från sammanträdena är däremot offentliga handlingar. De kan tillsammans med föredragningslistor och sammanträdeshandlingar läsas här på hemsidan eller beställas från kommunkansliet.

Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och ett antal ersättare. Det finns också ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet bereder en del av de ärenden som tas upp på sammanträdet men har också delegation av att besluta i vissa ärenden.

Marino Wallsten (S)

Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens orförande

Ledamöter

 • Marino Wallsten (S) - ordförande
 • Jan Johansson (M) - förste vice ordförande
 • Åsa-Märta Sjöström (S) - andre vice ordförande
 • Hans Granlund (V)
 • Christer Borg (SD)
 • Gustav El Rachidi (S)
 • Eleonor Wikman (S)
 • Niclas Bergström (S)
 • Linda Normann (V)
 • Bengt Lindgren (S)
 • Bertil Fredriksson (SD)

Ersättare

 • Lena Eldståhl (S)
 • Sune Andersson (S)
 • Ulrika Skoglund (S)
 • Tony Himmler (S)
 • Magnus Bohman (L)
 • Teemu Sulin (V)
 • Barbro Norström (SjvU)
 • Christer Falk (SD)

Senast ändrad: 2020-02-24

Scrolla upp