SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Revision

Kommunallagen

Revisionen är ett kontrollorgan och granskar all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Detta enligt kommunallagen och i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisionen föreslår förbättringar och omprövning av verksamhet, system och rutiner. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt redovisade och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt lag biträds revisorerna av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

Om du vill ha kontakt med revisorerna kan du skicka e-post till info@fagersta.se. Revisionsrapporter finns under fliken Rapporter till höger.

Ledamöter

Boiardt, Pia (V) - ordförande

Hoffmann, Helmut (S) - vice ordförande

Olsson, Eva (S)

Pernäng, Christina (M)

Rantala, Rolf (L)

Senast ändrad: 2019-01-14

Scrolla upp