SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Rådet för funktionsrätt

funktionsrätt

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.

Genom Rådet för funktionsrätt kan detta ske i nära samverkan med funktionsrättsorganisationer. Rådet för funktionsrätt är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.

Kommunen ska informera Rådet för funktionsrätt om sin verksamhet och då speciellt om hur omsorgen om människor med funktionsnedsättning är utformad och organiserad. Synpunkter ska inhämtas från rådet så det har möjlighet att med sina synpunkter och förslag påverka ett ärendes handläggning.

Tidigare hette rådet Kommunala handikapprådet. Namnet ändrades till Rådet för funktionsrätt år 2018.

Senast ändrad: 2020-01-15

Scrolla upp