SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sponsring

innebandy

Fagersta kommun kan sponsra olika aktiviteter och evenemang. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Fagersta kommun. Om du vill ansöka om sponsring använder du blanketten som finns längst ned på denna sida.

Kriterierna för sponsring är att den sponsrade ska bedriva samhällsnyttig verksamhet. Det ska vara positivt för kommunen att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser. Kommunen sponsrar inte enskilda personer eller företag utan sponsringen riktar sig till föreningar eller specifika evenemang som anordnas.

För att Fagersta kommun ska ingå sponsringssamarbete ska följande kriterier uppfyllas:

  • Sponsringen ska riktas till en angiven verksamhet, evenemang eller aktivitet som den sponsrade genomför. Aktiviteterna/evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten.
  • Den sponsrade ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsförings- och/eller informationsinsats för kommunens räkning. En motprestation kan exempelvis vara att Fagersta kommuns logotyp återfinns i/på annonser, affischer, programblad, kläder, hemsidor, sociala medier, skyltar eller på annat sätt omnämns. Det kan även vara i form av aktiviteter som sponsormottagaren genomför. Till exempel informera om idrott, mobbning och droger eller genomföra en konsert eller uppvisning på en skola eller äldreboende.
  • Kommunens sponsring ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Sponsringen ska därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i samhället.
  • Ansökan om sponsring ska göras på ett särskilt formulär som finns på denna sida.
  • Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre månader innan tiden för sponsringsaktiviteten. Kriteriet ska uppfyllas för att ansökan ska behandlas, annars avslås ansökan.

Nya riktlinjer för sponsring antogs den 15 juni 2020 och ansökan görs nu via en e-tjänst här på hemsidan. Se fliken E-tjänster här till höger.

Senast ändrad: 2020-09-14

Scrolla upp