SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Krisberedskap och stöd

Bild tagen under den stora skogsbranden 2014, det som ser ut som moln på bilden är i själva verket rök från branden.

Krisberedskap handlar om att arbeta förebygga, förbereda, hantera och lära av störningar som kan inträffa i samhället.

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) finns tre principer:

Ansvarsprincipen:  Den som har ansvaret under normala förhållanden ska även ha det under kriser

Likhetsprincipen:  En verksamhets organisation och lokalisering ska överensstämma så mycket som möjligt under fredstid och kris som vid krig

Närhetsprincipen:  Kriser ska hanteras på så lokal nivå som möjligt.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala. Det innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av kommun eller landsting.

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser – en krisledningsnämnd. Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Senast ändrad: 2017-05-05

Scrolla upp