SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommuner och landsting ålagda att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys.

En risk- och sårbarhetsanalys innebär i princip att en inventering av kända hot och risker som finns i kommunen genomförs. Underlag tas fram av respektive förvaltning genom att man undersökt vilka kända hot och risker som kan påverka verksamheten. Utifrån inventeringen presenteras resultatet i en analys som i sin tur ligger till grund för det fortsatta arbetet med att stärka beredskapen.

Kommunen ska fastställa en risk- och sårbarhetsanalys under mandatperiodens första år.

Senast ändrad: 2015-11-04

Scrolla upp