SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Säkerhet i din vardag

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Länk till hemsidan Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden.

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

FÖRE en kris kan du läsa nyheter om olika allvarliga händelser, i Sverige och utomlands. Du kan också läsa om hur myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera kriser.

Webbplatsen beskriver vad medborgarna har för eget ansvar i en kris, och vad den enskilde medborgaren kan göra för att skydda sig själv före och under en kris.

UNDER en kris försöker krisinformation.se ge en översiktlig bild av vad som har hänt. Webbplatsen länkar till krisinformation hos myndigheter, kommuner och andra aktörer. Den informerar också om telefonnummer som allmänheten kan ringa för att få veta mer.

Om det är en stor kris skapas en särskild krissida, så att svenska myndigheters information om händelsen finns samlad.

EFTER krisen fortsätter krisinformation.se att beskriva hur myndigheter och andra kan hjälpa den som drabbats, och att vägleda de drabbade till rätt hjälp och stöd.

Senast ändrad: 2017-05-05

Scrolla upp