SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Det finns två kravnivåer för Sevesoanläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten skall anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas.

Den högre kravnivån innebär att en omfattande säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser ska tas fram. Om verksamheten omfattas av den högre kravnivån ska räddningstjänsten även upprätta en plan för räddningsinsatser.

Följande Sevesoanläggningar finns idag inom Fagersta kommun:

  • Fagersta Stainless
  • Seco Tools
  • Swerock

Dessa företag hanterar en rad kemiska produkter, bland annat giftiga och brandfarliga ämnen. De hanteras under mycket stränga säkerhetsbestämmelser och risken för att en olycka ska kunna hända är liten.

Kommuner har speciella skyldigheter inom Seveso-området för att se till att det finns information på kommunens hemsida om dessa företag.

Informationsmaterialet från SECO, Fagersta Stainless och Swerock hittar du längst ner på sidan.

Räddningtjänstens plan för räddningsinsatser för Seveso-anläggningar finns att läsa på räddningstjänstens hemsida.

Senast ändrad: 2020-09-25

Scrolla upp