SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten genomför tillsyn av byggnader/objekt enligt lagen om skydd mot olyckor.

Verksamhetens organisatoriska brandskydd och brandskyddsdokumentation med ritningsunderlag kommer att granskas. Det kan även förekomma stickprov på objektet och intervju med anställd personal för att kontrollera att lagen följs. För att uppnå en god och givande dialog om det brandtekniska skyddet och arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet, är det viktigt att närvarande representanter känner till aktuella lagar och föreskrifter.

Senast ändrad: 2015-07-03

Scrolla upp