SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

H. Varför måste föreningen ha ett årsmöte direkt?

På årsmötet väljs föreningens första riktiga styrelse av föreningens medlemmar. Först när föreningen har sin riktiga styrelse kan viktiga beslut som ska gälla för föreningen tas.

Styrelsens medlemmar väljs vanligtvis på ett eller två år. Det bestäms även vilken roll (ordförande – 1år, ledamöter – 2år, suppleanter – 1år samt revisorer – 1år och valberedning – 1år) de olika styrelsemedlemmarna ska ha. Övriga roller/ansvarsområden beslutas på det konstituerande mötet.

Andra viktiga beslut som ska tas varje år vid årsmötet är bland annat hur mycket ett medlemskap ska kosta (medlemsavgiften), vilka stadgar (regler) föreningen ska följa, samt beslut om budget och verksamhetsplan.

Vid ett första årsmöte måste man dessutom ta beslut om vilket namn föreningen ska ha.

Det kan vara bra att innan mötet ge ut en dagordning, där alla punkter som ska diskuteras på mötet står med, så att alla som kommer på mötet vet vad som ska avhandlas.

Vid alla möten (styrelse möten, årsmöten eller möten där ni diskuterar eller beslutar saker i åt föreningen) som man har i föreningen behöver ett protokoll skrivas. Det spelar ingen roll hur protokollet ser ut, det viktiga är att det står vad som bestämts på mötet. För att få lite hjälp i början, kan man ta hjälp av en standardmall för protokoll. Det finns även mallar för årsmötes protokoll och konstituerande mötes protokoll. Alla protokoll ska sparas i 5 år och kunna läsas av medlemmarna.

Det är viktigt att sekreteraren skriver ned allt som bestäms i ett protokoll, då många myndigheter, företag, banker mm vill kunna se vem som tex fått ansvaret att sköta föreningens ekonomi eller skriva på avtal.

Årsmöte hålls en gång om året, vanligtvis under februari eller början av mars. Mellan årsmötena träffas styrelsen på styrelsemöten regelbundet. Vanligtvis bestämmer man datum för kommande styrelsemöten på det konstituerande mötet i direkt anslutning till årsmötet.

Ordlista

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

Medlem är en person som anmält intresse om att tillhöra föreningen och betalat en medlemsavgift.

Medlemsavgift är den avgift som årsmötet beslutat om och alla medlemmar ska betala för att få tillhöra föreningen. Medlemsavgiften används oftast till att köpa in saker till föreningen som medlemmarna har nytta av.

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen

Protokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man pratat om och bestämt på styrelsemötet.

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet.

Dagordning är en lista på de punkter som styrelsen ska prata om på mötet

Sekreteraren tar hand om föreningens administration, tillexempel tar hand om posten och skriver saker för föreningen.

Årsmötesprotokoll kallas det papper där sekreteraren skriver upp vad som beslutades på årsmötet.

Rimligt är att ha ett styrelsemöte ca en gång i månaden. Då träffas styrelsemedlemmarna för att diskutera föreningens verksamhet och ta viktiga beslut som är bra för föreningens medlemmar.

På det konstituerande mötet bestäms vilken roll de olika medlemmarna i styrelsen ska ha fram till nästa årsmöte.

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp