SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

L. Vad är styrelsens uppgift?

Styrelsens uppgift är att ansvara och leda föreningen samt tillsammans med medlemmarna driva föreningens verksamhet.

Att ta ansvar för föreningen är till exempel att se till att föreningen följer alla lagar och regler och har rätt försäkringar tecknade för medlemmarna. Lokalen/Platsen för föreningsaktiviteter ska vara godkända och säkra samt försäkrade, oavsett om man äger, hyr eller lånar dessa.

Har föreningen medlemmar som hjälper till med olika saker utan att få betalt eller har föreningen anställd personal, kan det vara idé att teckna ett kollektivavtal. Det finns kollektivavtal speciellt utformade för ideella föreningar och då kan man få hjälp och stöd i frågor som rör ideell arbetskraft, avlönad personal, arbetsmiljö mm.

Ordlista

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Verksamhet är de träffar eller aktiviteter som föreningen ordnar.

Styrelsemedlem är en person som av föreningens medlemmar blivit vald att sitta i styrelsen som leder och ansvarar för föreningen.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Arbetstagare/arbetstagarorganisation. Arbetstagare är en person som har ingått ett avtal om att utföra arbete mot ersättning. När flera arbetstagare går samman och bildar en förening med syfte att föra fram arbetstagares åsikter, kallas dessa för arbetstagarorganisationer.

Arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Arbetsgivare är ett företag eller förening som har ingått ett avtal med en eller flera personer om att få ersättning för utfört arbete. När flera arbetsgivare går samman och bildar en förening med syfte att föra fram arbetsgivarens åsikter, kallas dessa för arbetsgivarorganisationer.

Anställningsvillkor är dina rättigheter och skyldigheter som gäller din anställning.

Personal är en eller flera personer som arbetar för en gemensam huvudman.

Din arbetsmiljö är allt du har runt omkring dig på arbetet, arbetsredskap, luft, ljud, ljus, samt hur arbetet är organiserat, hur du trivs på arbetsplatsen.

Ideell arbetskraft är personer som utför en uppgift, oftast i en förening, utan att få betalt. Personen utför uppgiften frivilligt på sin fritid.

Anställd kallas också arbetstagare och är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, till exempel ett företag eller en förening.

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp