SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

M. Vad gör Ordföranden?

Ordföranden är oftast den person som representerar föreningen, ungefär som en chef på ett företag. Man går på möten som är viktiga för föreningen, är i kontakt med kommunen, gör beställningar till föreningen och är en av firmatecknarna mm.

Det är ordförande som kallar till styrelsemöten, sätter ihop dagordningen och leder styrelsemötena. Ordföranden följer upp så att det som bestäms på styrelsemötet blir gjort.

Ordlista

Att vara firmatecknare innebär att man får företräda föreningen. Det betyder att du har rätt att exempelvis öppna ett bankkonto i föreningens namn samt sätta in och ta ut pengar från det kontot. Firmatecknaren får även teckna försäkring och vara i kontakt med andra företag och myndigheter, samt teckna avtal för föreningen.

Avtal är en överenskommelse mellan två parter (personer, företag, föreningar).

Rimligt är att ha ett styrelsemöte ca en gång i månaden. Då träffas styrelsemedlemmarna för att diskutera föreningens verksamhet och ta viktiga beslut som är bra för föreningens medlemmar.

Dagordning är en lista på de punkter som styrelsen ska prata om på mötet

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp