SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

P. Vad gör Kassören?

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi och är ofta en av föreningens firmatecknare. Det innebär att alla inkomster (pengar in)och utgifter (pengar ut) ska bokföras, antingen i en kassabok eller i ett ekonomiprogram. Bokslut ska också göras. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar sin medlemsavgift.

Ordlista

Ansvar innebär att se till att föreningen gör saker rätt och till föreningens och medlemmarnas bästa.

Att vara firmatecknare innebär att man får företräda föreningen. Det betyder att du har rätt att exempelvis öppna ett bankkonto i föreningens namn samt sätta in och ta ut pengar från det kontot. Firmatecknaren får även teckna försäkring och vara i kontakt med andra företag och myndigheter, samt teckna avtal för föreningen.

Bokföra är att skriftligen redovisa föreningens inkomster och utgifter. Det finns speciella ekonomiprogram, så att man kan sköta bokföringen på en dator.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning mm

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material mm

Bokslut är en sammanställning av bokföringen för en viss tid, vanligtvis 12 månader.

Medlem är en person som anmält intresse om att tillhöra föreningen och betalat en medlemsavgift.

Medlemsavgift är den avgift som årsmötet beslutat om och alla medlemmar ska betala för att få tillhöra föreningen. Medlemsavgiften används oftast till att köpa in saker till föreningen som medlemmarna har nytta av.

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp