SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

R. Vad gör Revisorn?

Revisorn granskar styrelsens arbete så att man följer de stadgar man beslutat och den verksamhetsplanering föreningen bestämt. De kontrollerar föreningens bokföring, protokoll och andra viktiga handlingar som rör föreningen. Inför årsmötet skriver revisorn en revisionsberättelse som delas ut på årsmötet.

Föreningar med en omsättning på över 3 miljoner kronor/år måste välja en auktoriserad revisor. Föreningar med mindre omsättning än 3 miljoner kronor/år kan välja en förtroendevald revisor.

Ordlista

Styrelse är den grupp av människor som är valda av medlemmarna att leda och ansvara för föreningen

Stadgar är föreningens interna regler, som utgör grunden för föreningens verksamhet..

Verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av vad din förening ska göra det kommande året, till exempel vilka aktiviteter föreningen ska ha och när.

Bokföra är att skriftligen redovisa föreningens inkomster och utgifter. Det finns speciella ekonomiprogram, så att man kan sköta bokföringen på en dator.

Inkomster innebär pengar som kommer in till föreningen, exempelvis medlemsavgifter, betalning för aktiviteter, försäljning mm

Utgifter är föreningens kostnader, exempelvis hyra för lokaler, material mm

Protokoll kallas det papper där sekreteraren skriver ner det man pratat om och bestämt på styrelsemötet.

Årsmöte hålls en gång om året och är ett möte som är till för alla medlemmar. På årsmötet har medlemmarna en möjlighet att ta del av föreningens ekonomi, verksamhetsberättelse och rösta på medlemmar till styrelsen.

I revisionsberättelsen berättar revisorn skriftligen om den granskning som han/hon gjort av föreningens ekonomi.

Revisor kallas en person som är utbildad eller har god kunskap i ekonomi och i att granska företags och föreningars hantering av ekonomin.

Senast ändrad: 2020-04-28

Scrolla upp