SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Dataskyddsförordningen – GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och ditt lånekortsnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla biblioteksservice.

Vid eventuell adressändring hämtar vi dina nya adressuppgifter från SPAR, Statens personadressregister. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens art. 6.1, led B. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid du är aktiv låntagare.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan, om eventuell skuld uppstår, komma att delas med kommunens ekonomiförvaltning eller det av kommunen anlitade inkassoföretag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information hittar du här

Senast ändrad: 2018-05-17

Scrolla upp