SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

GDPR - Dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna tillhandahålla träningstider, plats i simskola, lokaler och passagekort samt fakturering av lokalkostnader.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kap. 6.1, led b. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid du är aktuell kund och raderas vid inaktualitet och senast inom två år.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med kommunens ekonomiförvaltning i de fall uppgifterna utgör underlag för fakturering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information hittar du här.

Senast ändrad: 2018-12-23

Scrolla upp