SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Guide till aktivitetskort.se

Från och med år 2020 kan ni inte längre ansöka om aktivitetsstöd via blankett. Alla föreningar rapporterar sammankomster direkt via e-tjänsten som ni hittar på aktivitetskort.se.

Vid behov av inloggningsuppgifter eller om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta föreningsutvecklare Alexander Hietala på telefon 0223-448 29 eller e-post jimmy.vahlstedt@fagersta.se

Vad krävs för att få ansöka om aktivitetsstöd?

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd kan beviljas till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 7-25 år och reglerna följer i tillämpliga delar det statliga aktivitetsstödet till idrottsföreningar. För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

Från och med 1 juli 2015 utgår kommunalt aktivitetsstöd med 75kr per sammankomst för grupper med minst 3 deltagare och 1 ledare. För handikappföreningar utgår 100kr per sammankomst. Sammankomsten ska innehålla minst 75% fysisk aktivitet och pågå i minst 1 timme.

Hur använder jag e-tjänsten?

Här nedan följer en förenklad guide över hur du bland annat skapar närvarokort, registrerar sammankomster och hanterar ledare.

Föreningar som registrerar sammankomster via ett externt system som t.ex. RF/Idrottonline eller Laget.se sköter nästan all hantering där. Läs mer under Rapportera från externt system.

Ledare och föreningsadministratör

Föreningsadministratören kan hantera allt gällande e-tjänsten.
Du kan lägga till och ta bort ledare, skapa närvarokort, registrera sammankomster med mera. Det är föreningsadministratören som godkänner och skickar in periodrapporten.

Ledare kan hantera och registrera sammankomster men kan inte skapa ett närvarokort eller skicka in periodrapporten.

Skapa ett närvarokort

För att komma igång med att registrera era aktiviteter behöver föreningsadministratören först skapa ett närvarokort.

Steg 1. Klicka på Hantera närvarokort.
Steg 2. Klicka på Närvarokortregister.
Steg 3. Fyll ett namn på närvarokoret och välj verksamhet samt lokal.
Steg 4. För att slutföra och lägga till närvarokortet klickar du på Spara.

Bra att känna till: Under Hantera närvarokort kan du även ändra, ta bort eller avsluta befintliga kort.

Skapa ledare och koppla till närvarokort

Varje sammankomst måste ha minst en ledare för att vara bidragsberättigad. Ledare skapas av föreningsadministratören.

Steg 1. Klicka på Hantera ledare.
Steg 2. Klicka på Skapa eller återaktivera ledare.
Steg 3. Fyll i personnummer och klicka på Gå vidare.
Steg 4. Fyll i ett användernamn, lösenord samt e-post och telefonnummer. Under Typ av ledare väljer du Ledare.
Steg 5. När du är färdig klickar du på Spara.

Koppla ledare till närvarokort
För att koppla en ledare till ett närvarokort går du in på Hantera ledare och klickar på ledarens namn, välj Koppla ledare till ett befintligt närvarokort.

Registrera en sammankomst

Både ledare och föreningsadministratören kan skapa och hantera sammankomster.

Steg 1. Klicka på Registrera närvaro.
Steg 2. Klicka på plus-symbolen (+), som finns till höger om närvarokortet.
Steg 3. Välj deltagare och ledare som var närvarande genom att markera kryssrutan under Närvarande.
— Syns inte deltagaren? Se Lägga till deltagare på närvarokort.
— Syns inte ledaren? Se Skapa ledare och koppla till närvarokort.
Steg 4. Kontrollera att allt stämmer och klicka sedan på Spara.

Bra att känna till
Under kolumnen Bidrag visas röd färg för ej bidragsberättigad och grön färg för bidragsberättigad. Detta uppdateras efter du sparat. Sammankomster kan skapas framåt i tiden men närvaro måste alltid registreras i efterhand. Sammankomster kan även skapas bakåt i tiden men endast under innevarande och föregående period.

Lägga till deltagare på närvarokort

Under ny sammankomst eller redigera en befintlig sammankomst finns två alternativ:

Lägg till ny deltagare via personnummer

Steg 1. Fyll i personnummer till deltagaren under Personnummer ny. Steg 2. Klicka på Lägg till.
Steg 3. Fyll i för- och efternamn och klicka på Spara.

Sök efter befintlig deltagare via namn eller födelsedatum

Steg 1. Klicka på Sök deltagare
Steg 2. Fyll i namn eller födelsedatum och klicka på Sök.
Steg 3. Klicka på Välj vid de deltagare som ska läggas till.
Steg 4. När du är färdig klickar du på Spara.

Periodrapporter

Periodrapporten är den sammanställning som utgör underlaget av aktivitetsstödet. Under Periodrapporter sammanställs bidragsberättigade deltagartillfällen och sammankomster.

Högst upp visas eventuell information om icke bidragsberättigade sammankomster. Därefter visas en rad om huruvida periodrapporten är inskickad (godkänd) eller ej. Om rapporten inte är inskickad finns en knapp för att skicka in och godkänna. En periodrapport kan endast skickas in efter att perioden är slut.
Observera att endast föreningsadministratören kan godkänna och skicka in periodrapporten.

Under inskickningsknappen finns en lista över närvarokort med minst en bidragsberättigad sammankomst. Längst till höger i listan visas bland annat hur stort bidrag varje närvarokort har genererat, när den senaste sammankomsten var samt en grön pil som markerar om ett närvarokort har markerats som färdigrapporterat av en ledare.

Skicka in och godkänna en periodrapport

Rapporten kan skickas in av föreningsadministratören och endast efter att perioden har passerat. När den är inskickad kan inga uppgifter ändras.

Steg 1. Klicka på Periodrapporter.
Steg 2. Välj den aktuella perioden i rullistan Period.
Steg 3. Klicka på Skicka in för att godkänna och skicka in rapporten till oss.
Steg 4. Markera kryssrutan Härmed intygar jag att uppgifterna är sanningsenliga och korrekta.
Steg 5. Klicka på Godkänn föreningens närvarokort.

Bidragsberättigade deltagartillfällen per verksamhet
För att se bidragsberättigade deltagartillfällen klickar du på Statistik verksamhet i nedre delen av periodrapporten. I nästa fönster visas antal bidragsberättigade deltagartillfällen och bidragssumma per verksamhet. Listan summeras per närvarokorts huvudsakliga verksamhet.

Rapportera från externt system

Om er förening använder ett externt system måste ni själva vara medvetna om hur det externa systemet fungerar. Vissa system levererar data automatiskt, en gång per dag eller direkt efter förändring och vid andra semi-automatiska system krävs en aktiv handling i för att skicka över data.

För att er förening ska kunna skicka in aktivitetsdata måste ni meddela oss ert system- och föreningsid för det externa systemet. Det kan med fördel lämnas in i samband med skapandet av inloggningsuppgifterna.

Alla förändringar måste ske i det externa systemet. Ändringar och raderingar görs alltså i det system där sammankomsterna skapades och skickas därefter till vår e-tjänst.
Om ni ska gå över från ett system till ett annat är det viktigt att ni är klara med den tidigare rapporteringen innan ni byter, då en förening endast kan vara kopplad till ett system åt gången.

När aktivitetsdatan har inkommit till e-tjänsten ska föreningsadministratören logga in på Aktivitetskort.se för att godkänna och skicka in periodrapporten.

Riksidrottsförbundet (RF)/Idrottonline

Om ni ska importera data från Idrottonline görs uppladdningen manuellt, genom att från Idrottonline ladda ner en XML-fil. Därefter kan en föreningsadministratörer ladda upp filen i e-tjänsten på följande sätt:

Steg 1. Välj Importera fil
Steg 2. Klicka på knappen Välj fil och välj den xml-filen som laddades ner från Idrottonline.
Steg 3. Klicka på Skicka för att skicka in filen.

Uppladdad data blir synlig i e-tjänsten först då den har kontrollerats mot regelverket. Detta sker automatiskt några gånger per timme och tar olika lång tid beroende på systemets belastning.

Senast ändrad: 2020-10-06

Scrolla upp