SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

GDPR-Dataskyddsförordningen (föreningar)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, kontoinformation och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna administrera förenings- och kontaktuppgifter, handläggning av föreningsbidrag samt fakturering av, till exempel, lokalkostnader.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kap. 6.1, led e. Dina uppgifter kommer att sparas hos kultur- och fritidsavdelningens administration och raderas vid inaktualitet. Dock kommer dokumentation avseende fördelning av föreningsbidrag att bevaras.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunens ekonomiförvaltning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Mer information hittar du här

 

Datainspektionen har mer information om dataskyddsförordningen för föreningar och medlemsorganisationer:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Senast ändrad: 2018-05-24

Scrolla upp