SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Musiklexikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


A

A cappella= röster utan instrumental ledsagning (bara sångröster)
A deux mains = för två händer
A due
(a 2) = båda två unisont
A due corda
= på två strängar
A(l) piacere
= efter behag
Accelerando
= påskyndande, snabbare
Adagio
= lyriskt långsamt
Ad libitum
= efter behag
Agitato = upprört
Air = aria, sångbart stycke
Akustik
= ljudlära
Alla breve
= tvåtakt av halvnoter 2/2
Alla marcia = Marschartat
Alla tedeska = i tysk stil
Alla turca
= i turkisk stil
Allargando
= allt mera breddat, långsammare i tempo
Allegretto
= glättigt, "halvhastigt"
Allegro
= hastigt, men inte allt för fort
Allemande
= tysk dans i 3/4-takt, ofta förekommen i gamla sviter
Amoroso
= kärleksfullt
Andante
= lugnt gående
Andantino = något snabbare än "andante"
Animato = rörligt
Anthem = motett eller kyrklig kantat
Appassionato
= lidelsefullt
Arco
= stråke
Archi
= stråkinstrumenten
Aria
= sångstycke för soloröst (instrument  och orkester)
Arpeggio
= brutna ackord, oftast nedifrån
Attacca = styckena kommer i rask följd utan uppehåll
Arrangement
= bearbetning
Assai = ganska, avsevärt
Aubade
= morgonmusik

B

Bagatell = småstycke
Barcarolle
= venetiansk gondolsång i gungande 6/8-, eller 9/8-takt
Baryton = den mellersta mansrösten
Barocco
= underligt
Bas = den lägsta stämman eller lägsta mansrösten
Basso
= låg
Basso continuo
= generalbas stämma (se general bas)
Basso ostinato = en upprepad basgång (se "chaconne eller passacaglia ")
Berceuse
= vaggsång
Bolero
= spansk nationaldans i 3/4-takt
Bourrée
= gammal livlig dans
Breve = kort
Buffa
= lustig, komisk
Burla
= skämt
Burlesko
= lustigt, överdrivet grovt komiskt, burleskt

C

Caccia = jakt
Cadenza
= ett soloparti som utförs av solisten ensam, ofta virtuost
Calando
= avtagande i både styrka och tempo
Cantilena
= sångbart instrumentalt parti
Canto
= sång
Cantus firmus
= en melodistämma, övriga stämmor "ackompanjerar"
Canzone
= sång, visa
Canzonetta = liten sång
Capriccio = "infall", musikstycke i fri form
Capriccioso
= nyckfullt
Cavatina
= mindre aria
Cembalo
= gammalt klaverinstrument, med "plektrum" som knäpper an strängen vid tangenttryck
Chaconne
= gammal dans i långsam 3/4-takt
Coda = "svans", avslutande parti
Col legno
= "med träet", slag med stråkens baksida
Col punto d´arco = med stråkspetsen
Con , col , colla , colle
= med
Con sordino
= med dämpare
Come prima = som förut
Come sopra
= som ovan
Concerto
= flersatsigt verk för soloinstrument
Concerto grosso
= (se ovan) men oftast tre solister
Concertino
= liten concerto
Continuo
= oupphörligt (se basso continuo)
Corale = koral, körverk
Corda = sträng
Coro
= kör
Crescendo
= tilltagande i styrka

D

Da, dal = från
Da capo
= från början
Da capo al fine
= från början till det ställe där det står fine
Dal segno
= från det ställe där tecknet % står
Decima = intervallet från den första tonen till den tionde
Decimol
= grupp av 10 noter
Decrescendo
= avtagande i styrka
Détaché
= tonerna väl åtskilda
Diatonisk = inom dur och mollskalan, ej kromatiskt
Dilettant = utövare för nöjes skull
Diminuendo
= avtagande i styrka
Dissonans
= missklang, hård samklang, täta toner
Divertimento
= underhållande musik, flera satser
Do = tonen c på franska och italienska
Dolce = milt, svagt
Dolcissimo
= mycket milt
Dolente
= smärtfullt
Doloroso
= smärtfullt
Doppio
= dubbelt
Doppio movimento
= med dubbel hastighet
Due
= två
Due volte
= två gånger
Duett
= stycke för två stämmor
Duo = stycke för två stämmor
Duol
= grupp av två noter
Dur
= glad tonart (egentligen "hård tonart")
Dux
= ledaren, huvudtemat i en fuga
Dynamik
= variationer i tonstyrka

E

Ecossaise = skotsk dans i 2/4-takt
Elegante
= smakfullt, elegant
Eleganza
= finhet, smakfullt
Elégie
= ett vemodigt, sorgligt stycke
Embouchure
= läpparnas "tillstånd och form" hos blåsare
Energico
= energiskt och eftertryckligt, med energi
Entrata
= inledningsmusik
Eroico
= hjältelikt
Espressione
= uttryck
Espressivo
= uttrycksfullt
Etyd = övningsstycke, tekniskt inriktat

F

Fa = tonen f på franska och italienska
Facile
= lätt
Fandango
= spansk nationaldans i 3/4-takt
Fantasi, fantasie
= stycke i fri form
Fermat = vilopunkt , tonen kan hållas ut efter behag
Feroce
= vilt
Fine
= slut
Final, finale = den sista satsen
Flageolett
= övertoner, ursprungligen liten blockflöjt
Flautando
= med flöjtliknande ton
Flebile
= gråtande, klagande
Fluente = flytande
Forte
= starkt f
Fortissimo
= mycket starkt ff
Fortepiano
= starkt men omedelbart till svag nyans (fp)
Forza
= styrka
Forzando = starkare ansats på enstaka ton
Fuga = flerstämmigt kontrapunktiskt stycke
Fugato = fugaliknande stycke
Fuoco
= eld
Fuocoso
= eldigt
Furioso
= vilt

G

Gaillarde = glad dans i 3/4-takt
Gavott
= gammal fransk dans i alla breve takt
Genomföring
= sonatsatsens mellandel, huvudtemat bearbetas i olika "vändningar"
Giga
= gammal dans i snabb 6/8-takt
Giocoso
= skämtsamt
Glissando
= glidande mellan två toner
Grandezza = värdighet
Grandioso
= ståtligt
Grave
= allvarligt och mycket långsamt
Grazia
= behagligt med grace
Grandioso
= behagfullt och graciöst

H

Harmonik = styckets ackord
Harpsichord
= engelska namnet på cembalo
Homofon
= en tonsats där melodin beledsagas av stämmor som saknar melodisk självständighet (motsats till polyfon)

I

Idillico = idyllisk
Impetuoso = häftigt
Impromptu
= improvisation, "spontan" improvisation
Intervall
= avståndet i tonhöjd mellan två toner
Intoduzione = inledning, introduktion
Invention
= "uppfinning", närmast impromptu i äldre musik
Istesso = samma (l´istesso tempo = samma tempo)

J

Jeu = "spel" i orgelmusik, register, "verk"
Joddla
= ett sångsätt, vanligt i Tyrolen, snabb växling mellan "normal" och falsettröst
Jubiloso = jublande, fröjdefullt

K

Kadens = slutfall
Kadens = ett mer eller mindre utspunnet virtuost avsnitt som utförs av solisten ensam
Kanon
= flerstämmigt stycke som består av samma melodi som infaller efter varandra (exempel: Broder Jakob) Kantat = större sångkomposition med orkester
Klang = samklang av en eller flera toner
Klav
= "nyckelombildad” bokstav – g, f, c, som anger på vilken notlinje motsvarande ton står. Det är alltså nyckeln till hur notbilden ska läsas.
Klaviatur
= tangenterna på ett piano eller orgel
Koloratur
= färgläggning, drillar och olika figurer som tillagda prydnader i solosång
Konsert
= (se concerto) ett tillfälle att framföra något för publik
Konsertant
= solostämma (-or) som kan vara ganska virtuosa
Kontrapunkt
= en melodisk självständig bistämma som skrivs till en befintlig melodi
Kromatisk
= "färgad" bestående av halvtonsteg
Kromatisk skala = alla toner spelas med. Från C till C är det 12 halva tonsteg
Kvart = intervallet från 1:a till 4:e tonen
Kvartett = fyra stämmor eller instrument
Kvartol
= grupp av 4 noter som spelas på samma taktdel som 3 av samma slag
Kvint = intervallet från 1:a till 4:e tonen
Kvintett = fem stämmor eller instrument
Kvintol
= grupp av 5 noter som spelas på samma taktdel som 4, 3 eller 6 vanliga av samma slag

L

La = franska och italienska namnet på tonen a
Lagrimoso
= tårfyllt klagande
Lamentabile
= vemodigt, klagande
Larghetto = ej fullt så långsamt som largo
Largamente
= breddat
Largo = brett, ytterst långsamt
Legato = sammanbundet
Legatissimo
= så tätt sammanbundet som möjligt
Leggiero = lätt och luftigt
Lento
= mycket långsamt, lite snabbare än largo
Libramente = fritt
Libretto
= "liten bok", operatext
Lied = tyska för romans, sång
Lirico
= lyrisk
Lineär
= polyfon, kontrapunktisk
L´istesso tempo = samma tempo
Loco
= läs noterna i rätt läge, används efter exempelvis; 8va
Longa = gammalt nottecken – 4 helnoter
Lugubre
= dystert, dunkelt

  M

Ma = men
Madrigal
= körvisa i äldre musik, oftast med världslig text
Maestoso
= majestätiskt, pompöst
Maggiore
= speciell beteckning för ett duravsnitt i ett mollstycke
Main droite
= höger hand
Main gauche
= vänster hand
Manual
= tangentrad på orgel eller cembalo
Marcato
= markerat anslag med eftertryck
Marcia = marsch
Marcia funebre = sorgmarsch
Martellando, martellato = hamrande, hårt anslag
Mazurka
= polsk nationaldans i 3/4-takt med betoning på det första taktslaget
Melodram
= stum, scenisk handling med beledsagande av musik
Meno
= mindre
Meno mosso = något långsammare
Menuett, minuetto
= fransk nationaldans i 3/4-takt, ofta sirlig och långsam
Messa di voce
= "röstens ansats", tonen tilltagande i styrka, därefter avtagande
Mesto
= sorgset
Metronom = taktmätare, pendel (elektronisk) som ställs in på hur många slag i minuten det ska pulsera Metronomsiffra = indikerar hur många noter av ett visst slag som ska spelas per minut
Mezzo, mezza
= halv
Mezzo forte
= halvstarkt (mf)
Mezzopiano
= halvsvagt (mp)
Mezza voce
= med halv, dämpad röst
Mezzosopran = kvinnoröst mellan sopran och alt
Mi = franska och italienska namnet på tonen e
Minore = speciell beteckning för ett mollavsnitt i ett durstycke
Missa
= mässa (latin)
Misterioso
= hemlighetsfullt, mystiskt
Mobile
= rörligt
Moderato
= måttligt
Moderato tempo
= vanligen lite snabbare än allegretto men långsammare än allegro
Modo = art, sätt, tonart
Modulation
= harmonisk övergång till en annan tonart
Moll
= "mjuk", "sorglig" tonart tonart (se dur som är motsatsen)
Molto
= mycket
Mordent
= musikalisk prydnad bestående av en liten drill utan efterslag
Morendo
= bortdöende
Mosso
= rörligt (ofta med andra musiktermer: meno mosso, andante mosso)
Motett
= flersatsigt, ofta ganska kort körverk utan instrumental uppföljning
Motiv
= en musikaliskt kort tema av en melodi, en liten "byggsten" av hela melodin
Musette
= säckpipa (fransk)
Musette
= komposition som vill efterlikna säckpipans borduntoneffekt
Muta
= en instruktion om byte av instrument eller stämning

N

Naturtoner = de olika toner som exempelvis mässingblåsare får fram utan att använda olika ventiler
Nel
= i Nenia = sorgekväde 
Neralbas
= basstämman är försedd med siffror som talar om vilka toner som ska läggas till
Nocturne = nattstycke
Non = inte
Non tanto =
inte för mycket
Non troppo
= inte för mycket
Notturno = nattstycke
Novelett
= en komposition som är sammanhängande som en liten "berättelse"
Novemol
= grupp av 9 noter som tillsammans upptar samma taktdel som 8 vanliga av samma slag

O

Obligat = "nödvändig"
Octuor
= oktett (8)
Oktav
= intervallet från skalans 1:a till 8:e ton, diatoniskt, även själva 8:e tonen
Oktett
= åtta stämmor
Oevre posthume
= verk som framförs först efter kompositörens död
Ongarese
= komposition i ungersk stil
Opera
= musikdrama
Opera buffa
= komisk opera
Opera seria
= allvarlig opera
Operett
= musikaliskt scenverk av underhållande karaktär
Opus
= verk, arbete. Ofta tillfogar man ett nummer som betecknar kompositörens ordningsnummer
Opus posthumum = verk som framförs först efter kompositörens död
Oratorium
= "böneverk" ett stort andligt eller värdsligt verk för kör, solister och orkester
Orkester
= större instrumental grupp
Ossia
= eller, också
Ostinat = envist upprepande
Ouverture = inledningsstycke för orkester, se också sinfonia
Overtura
= inledningsstycke för orkester, se också sinfonia

P

Parlando = "talande", berättande
Partita
= svit, ofta i äldre musik
Partitur = samtliga stämmor samlade i en "bok". Dirigenter använder det för att ledsaga orkestern
Passacaglia
= gammal dans i långsam 3/4-takt. Kännetecknas av ett bastema som upprepas genom hela eller större delen av stycket
Passage
= tongång, löpning
Passepied
= livlig gammal fransk dans i 3/4-, eller 6/8-takt
Passionato
= lidelsefullt
Pastoral
= herdemusik av lantlig, idyllisk art
Patetico
= med häftig känsla, med patos
Pathetique
= med häftig känsla, med patos
Pavane
= gammal spansk, högtidlig dans av högtidlig karaktär från provinsen Padua
Pedal
= trampan på pianot som får tonerna att "klinga ihop"
Pedalton
= en ton klingar lång och oavbruten
Pentatonisk skala
= femtonig skala som består av durskala som hoppar över 4:e och 7:e tonen
Per
= för
Perendosi
= "som förlorar sig", bortdöende
Pesante = tungt, släpande
Pezzo
= stycke
Piacere = nöje, behag
Piacevole
= angenämt, behagligt
Piano
= svagt (p)
Pianissimo
= mycket svagt (pp)
Piano pianissimo
= så svagt som möjligt (ppp)
Piccolo
= liten
Pièce
= stycke
Più
= mera
Più mosso
= mera rörligt, rörligare
Pizzicato
= knäppa på strängarna med fingrarna istället för stråken
Placido
= stilla, lugnt
Poco
= en smula, något
Poco a poco = så småningom, allt eftersom
Pochissimo
= så lite som möjligt
Poi
= sedan
Polacca
= polsk nationaldans i 3/4-takt
Polonaise = polsk nationaldans i 3/4-takt
Polka
= hastig 1800-tals dans i 2/4-takt
Polyfon = en melodisk självständig bistämma som skrivs till en befintlig melodi (jämför med kontrapunkt) Pomposo = ståtligt, pompöst
Ponticello
= stall på stränginstrument (sul ponticello = spela nära stallet)
Portamento
= buret, tonerna binds samman så tätt som möjligt
Possible
= "möjligt" så mycket som möjligt (exempel: legato possible)
Postludium
= efterspel, utgångsmusik på orgel efter gudstjänst
Potpurri
= flera melodier som "sitter" ihop till ett oavbrutet stycke
Pralldrill = kort drill utan efterslag
Preludium = förspel
Precisione = nogranhet
Presto
= mycket fort
Prestissim
o = så fort som möjligt
Primo
= första
Prima vista
= vid första påseendet, utan förberedelse, från noterna
Prima volta
= första gången
Punktmusik
= kompositionssätt där melodi ersatts av enstaka toner, klanger ordnade i olika förlopp
Puntato = punkterat

Q

Quadrille = fransk kontradans 2/4-takt eller 6/8-takt
Quator
= kvartett
Quasi
= nästan som
Quieto
= lugnt, stilla

R

Rallentando = avtagande i hastighet
Rapidamente
= snabbt
Rapido
= snabb
Re
= franska och italienska namnet på tonen d
Recitativ
= deklamerande, berättande sång i textens talrytm
Refräng
= ett återkommande avsnitt i varje strof
Repris
= omtagning
Replica
= upprepning
Requiem
= latin för "eviga vilan". Requiem inleder och avslutar den katolska mässan för de döda.
Resoluto
= beslutsamt
Rapsodi
= "sammanfogade melodier", fri komposition vanligen på folkmelodier
Rigaudon = gammal fransk barockdans i rörlig 2/4-takt
Rigoroso
= taktfast, strängt, precis i tempo
Rigore = stränghet
Rinforzando
= starkare ansats på enstaka ton
Ripieno
= "full" orkester – alla spelar
Risoluto
= beslutsamt
Ritardando = allt mer långsammare tempo
Ritenuto
= plötsligt långsammare, tillbakahållet
Ritornello
= i gamla arior, en mellansats som återkommer flera gånger
Romans
= lyrisk, mindre komposition egentligen för solosång
Rondo = komposition där temat (A) återkommer många gånger med olika mellanpartier (form: A, B, A, C, A, B, A ) Rubato = fritt tempo, inte i sträng takt
Rustico
= lantligt
Rytmik = taktlära, även ett styckes rytmiska karaktär

S

Saltarello = hoppdans i 2/4-, eller 6/8-takt från Italien
Sarabande = gammal spansk dans i långsam 3/4-takt
Scherzando = skämtsamt
Scherzo = stycke av skämtsam karaktär
Schottis = 1800-talsdans i 4/4-takt (Rheinländler)
Secco = torrt, utan varmare uttryck
Seccorecitativ = i äldre operor, recitativ ackompanjerad av bara de nödvändigaste harmonierna
Secondo = 2:a ( jämför primo )
Seconda volta = 2:a gången
Segno = tecken, se "dal segno" Segue = följer, går vidare
Sekvens = upprepning av samma melodiska rörelse men med en stegvis fallande eller stigande tonhöjd
Semplice = enkelt
Sempre = hela tiden
Sensibile = känsligt
Sentimento = känsla, sentimentalt
Senza = utan
Senza replica = utan omtagningar
Senza sordino = tag av dämparen
Septett = 7 stämmor eller instrument
Septima = intervallet från 1:a tonen till den 7:e, diatoniskt
Septol (septimol) = grupp av 7 noter vilka upptar samma taktdel som 4, 6 eller 8 av samma slag
Serenade = kvällsmusik
Serenata = kvällsmusik
Sereno = klart, ljust, lugnt
Serioso = allvarligt
Sext = intervallet från 1:a tonen till den 6:e, diatoniskt
Sextett = 6 stämmor eller instrument
Sforzando = starkare ansats på enstaka ton
Sharp = engelska för höjning av ton (korsförtecken)
Si = franska och italienska namnet på tonen h
Siciliano = lantlig siciliansk dans i 6/8-takt
Sin al = tills Sinfonia = betyder både symfoni och uvertyr
Skala = en tonstege, samtliga av tonartens toner spelade i en följd uppåt eller nedåt
Slentando = tvekande, allt långsammare
Smorzando = bortdöende
Soave = ljuvt, milt
Sognante = drömmande
Sol = franska och italienska namnet på tonen g
Solenne = högtidligt
Solo = ensam
Sonate, sonata = flersatsig komposition
Sonatform = satsbyggnad med följande tematiska schema: A, B – genomföring – A, B, Coda
Sonatin = liten sonat
Sopran = den högsta kvinnostämman
Sopranklav = en gammal klav, ombildning av bokstaven c, som visar var ett struket c står.
Sordin = en anordning för att skapa en dämpad klang på ett instrument, för stråkmusiker en klämma över stallet, för bleckblås; en insats för klockstycket
Sospirando = suckande
Sostenuto = uthållet, tillbakahållet, lugnt
Sotto = under, nedanför
Sottovoce = med halvröst, dämpat Spiccato = tonerna tydligt åtskilda, stråktekniskt spelsätt; åtskilda toner i samma stråkriktning
Spirito = själ, snille, eldigt
Staccato = korta, tydligt åtskilda toner
Strepitoso = bullrande, häftigt
Stretta = snabbare i avslutningen
Stretto = tätt, snävt
Stringendo = med ökat tempo, framåtdrivande
Ständchen = serenade (tyskt ord)
Subito = plötsligt
Svit = en följd av flera melodier som inte är av sonatkaraktär – danssatser, ofta i äldre musik
Sul ponticello = "på stallet", spela nära stallet för att uppnå en speciell klang
Sulla tastiera = "på greppbrädan", spela mot greppbrädan (långt från stallet)
Symfoni = större sonatverk för orkester
Symfonisk dikt = ensatsigt orkesterstycke som skildrar en händelse eller känsloförlopp
Synkop = rytmisk förskjutning, en betonad not som kommer på taktdel som normalt är obetonad

T

Tacet = tystnad, en stämma som tystnar i en hel sats eller ett längre avsnitt
Tanto
= så mycket
Tarantella
= neapoletansk dans i snabb 6/8-takt (av spindeln tarantella)
Tardano = genast dröjande (ej så småningom)
Tastatur
= klaviatur
Tastiera
= greppbrädan på stråkinstrument
Tedesco
= tysk
Tempestoso
= stormande
Tempo
= tidsmått, ett styckes hastighet. Kan anges med metronomtal eller bara tempoangivelse som: allegro Tempo primo = tillbaka till första tempot
Teneramente
= svagt, sprött
Tenerezza
= mildhet, sprödhet
Tenor
= den högsta manliga stämman
Tenorklav
= ombildning av bokstaven c, visar var ettstruket cstår
Tenuto
= uthållet
Ters
= intervallet från den 1:a till den 3:e tonen, diatonisk
Terzett
= trestämmig sångkomposition
Timbre = klangfärg även klockspel i orkester
Toccata = i äldre musik,  närmast fantasi
Tolvtonserie
= i ny musik en följd av skalans alla 12 toner i en fixerad ordning
Touche
= anslag på pianot
Touche
= även en hyllningsfanfar av en orkester
Tranquillo
= lugnt
Transkription
= arrangemang
Transopnering/transposition
= stycket flyttas från en tonart till en annan
Tre corde
= åter på 3 strängar, gäller vid pianospel när man har använt vänster pedal
Tremolo
= "darrning", snabbt upprepande av samma ton
Trillo
= drill
Trio = tre stämmor
rio = mellandelen i ett stycke, ofta i marscher och menuetter
Triol
= grupp av 3 noter som upptar samma taktdel som 2 eller 4 av samma slag
Trionfante = triumferande
Troppo
= för mycket (non troppo = inte för mycket)
Tumultuoso
= stormande, tumultartat
Tutta Forza
= med all kraft, så starkt som möjligt
Tutti
= alla

U

Un = en
Un poco = något, något litet
Un pochettino
= en liten smula
Una corda
= på en sträng, vid pianospel – använd vänster pedal
Unisono
= i enklang – alla spelar eller sjunger samma stämma
Unisont
= i enklang – alla spelar eller sjunger samma stämma

V

Vals = dans i 3/4-takt med betoning på det första taktslaget
Variation = förändring av ett givet tema
Variazione
= flera förändringar av ett givet tema
Vaudevill
= satiriskt och parodiskt lustspel med sånginslag
Veloce
= snabbt, flyktigt
Velocissimo
= mycket snabbt
Velocità = snabbhet
Verte
= vänd bladet snabbt
Vibrato
= "darrande", tonhöjden svänger en aning upp och ned
Vigoroso
= kraftfullt
Violente
= våldsamt
Violinklav = diskantklav, ombildning av bokstaven g (den vanliga g-klaven)
Virginal
= cembaloinstrument
Virtuos
= teknisk mästare på ett instrument
Vivace
= livligt
Voce
= röst, stämma
Vox
= stämma
Volti subito
= vänd fort! (när du ska vända bladet)

Z

Zingara = stycke i zigenarstil
Zingarese
= i zigenarstil

Ö

Övertoner = de toner (klanger) som bildas av grundtonen

Sammanställt av Tomas Sahlberg 2010


Senast ändrad: 2016-04-12

Scrolla upp